top of page

Årsmøde med engageret debat

Birkebjergkirken i Næsted, hvor Nana Holm Green er præst, dannede sidst i maj ramme omkring årsmøde 2024 for Evangelisk Frikirke DanmarkInternational Mission

Om formiddagen lykkedes det de fire missionsudvalg – for Grønland, Ghana, Rumænien samt Thailand og Myanmar – på ti minutter hver at give et klart indblik i et omfattende arbejde, der gøres muligt af menighedernes gaver til fællesarbejdet. 


Traditionen tro blev missionsstafetten overdraget fulgt af nogle kloge ord. Denne gang var det Ghana, der gav stafetten videre til Grønland. 

Mission i Danmark

Det var naturligvis John Nielsen, generalsekretær, der tog sig af punktet om Mission i DK. 

John hæftede sig ved kaldet. Har vi glemt det? Er det blevet upopulært at tale om et kald? Og har vi dermed mistet noget afgørende for at mennesker engagerer sig i mission hjemme og ude?

Naturligvis er det dybest set Gud der kalder, sagde John Nielsen, men det kald vil de fleste dog høre og møde i deres kirke – og derfor skal vi forstå os selv som formidlere af Guds kald til mission. Den bedste sætning var nok:

Det handler ikke om hvor mange du kan få til at sidde i din kirke, men om hvor mange du kan få til at rejse sig og gå!


Eftermiddagens årsmøde 

Efter en dejlig frokost skabt af Birgit Breindahl tog vi fat på det formelle møde om eftermiddagen, med Tomas Lindholm som dirigent og Pia Daugaard som referent. Det begyndte med kommentarer til de skrevne årsberetninger. Fra Landsledelsens formand, Brian Kjøller fik vi understreget betydningen af fællesskabet som vores allervigtigste dna i EFD. Var det mon en venlig hilsen til dem, der sætter det dyrebare og gudgivne fællesskab på spil i teologiske diskussioner?

Katrine Møller Frederiksen, formand for EFBU, berettede med begejstring om en lang række initiativer i årets løb.

John Nielsen, gen.sekr. præsenterede os for den nye præst i Vanløse Frikirke, Ane-Sofie Lyngsvig Nissen.


På vegne af efterskoleforstander, Anders Ohlsen, gav Peter Götz et kort indblik i Efterskolen Lindenborgs for tiden meget gode forløb og sagde desuden tak til Kim Nissen for i sin tid at have fået øje på det sted for skolen, som i dag er en perle.


Under overskriften EFTERTRYK lagde Peter Götz, redaktør, vægt på kirkesamfundets organ som en vigtig ’samler’ af fællesskabet og understregede med et lille regnestykke hvor billigt det er for os.


Forslag

En temmelig engageret dialog udspillede sig med baggrund i et forslag, der formelt hed sig at være stillet af Saralystkirken i Aarhus. Bag forslaget stod fire præster, som tilsyneladende var de egentlige forslagsstillere. 

Forslaget gik i al sin enkelthed ud på, at der i vores kirke på landsplan skulle etableres et mentorteam, hvor præster og menigheder et par gange om året – vist nok efter eget valg – ville kunne trække på en fra dette team.

Landsledelsen havde på baggrund af dette forslag valgt at stille et andet og efter deres mening udvidet og bedre forslag, så derfor skulle repræsentanterne tage stilling til de to forslag.

For den uindviede tilhører var de to forslag meget enslydende. Og efter en debat endte det med at forslagsstillerne fra Aarhus trak deres forslag med håb om at deres synspunkter ville komme med, når Landsledelsens forslag skulle rulles ud. For repræsentanterne blev den afstemning noget rodet.


Regnskab og budget

Det var med en meget alvorlig mine, at Bo Jørgensen, økonomisekretær, fremlagde kirkesamfundets regnskab og senere budget. Gaverne fra menighederne til fællesarbejdet har været støt faldende i adskillige år. Det vil nu også komme til at ramme såvel generalsekretærens ansættelse som de internationale missionsfelter med nedskæringer.


Valg til Landsledelsen

I sidste øjeblik var der dukket en kandidat op til Landsledelsen, nemlig Benny Gohr Jensen fra Grindsted, som blev valgt. Afgående var Ruth Cilwik Andersen og Bo Jørgensen.4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page