top of page

En drøm er realiseret


I 2020 færdiggjorde Cornel sin Masteruddannelse i Teologi. Formålene med at Cornel fik denne uddannelse var, at han selv skulle stå stærkere i sin forkyndelse, men også at han kunne give noget sin lærdom videre ved bl.a. at undervise andre. Cornel har desuden via denne uddannelse fået et stort og solidt netværk blandt andre undervisere og forkyndere i Rumænien.


Projekt bibel- og lederuddannelse

I foråret 2021 udviklede Cornel sammen med Rumæniensudvalget et projekt, der var målrettet de mange små nystartede menigheder i Onesti og omegn. Der er blandt ledere og forkyndere store behov for grundig bibelforståelse og indblik i kristen ledelse. Disse ledere og forkyndere har for det meste ikke de fornødne forudsætninger, eller økonomiske midler, til at kunne tage en uddannelse på en højere læreanstalt.

Vi ønsker at give dem et solidt grundlag for, at kunne træffe beslutninger funderet på bibelske principper. Det er også et mål at formidle fællesskab, samarbejde og fælles forståelse de enkelte menigheder imellem. Vi har planlagt 2 – 3 seminarer om året. Læs mere om projektet her.


Første skridt er taget

Sidste lørdag i maj, var ca. 30 ledere og forkyndere fra seks menigheder forsamlet i vores lokaler i Onesti. Mihai Dumitrascu var hovedunderviser. Mihai er underviser på et bibelinstitut i Rumænien, han er selv blevet uddannet på Fuller Theological Seminary i USA. Han underviste i ”Den bibelske filosofi om kristen ledelse”. Der var meget fokus på forskellige tjenester, og at Gud ønsker at bruge alle mennesker.

Alle deltagere fik en mappe med materialer, og i undervisningen blev der bl.a. brugt PowerPoint. Seminaret sluttede med to timers lovsang og gudstjeneste.

Cornel skriver: Vi synes det har været en succes, og alle var begejstrede for undervisningen. Vi er overbeviste om, at det har været til stor velsignelse. Og vi vil gerne, af hele vores hjerte, takke for støtten. Fra Danmark betaler vi fortæring, materialer og evt. transportudgifter i forbindelse med disse seminarer.


Vækkelse blandt romaer

På hele Balkan er der vækkelse blandt romaerne, og i ’vores’ område oplever vi det samme. Flere af de menigheder vi henvender os til, er roma-menigheder. Ud over Poduri, som vi har støttet i længere tid, støtter vi roma-menigheder i Tg. Ocne, Cont, Caiuti, en hjemmemenighed i Berzunti og på sigt (måske) en menighed i Marcesti.


Forsoning

De mange nyetablerede roma-menigheder har vist sig at have stor og positiv indflydelse på lokalsamfundet. Blandt roma-ledere er man overbevist om, at det er kirkerne, der kan skabe forsoning og hele de mange sår, der er opstået mellem romaer og ikke-romaer.

Vi ønsker at støtte denne gode udvikling.

43 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

ความคิดเห็น


bottom of page