top of page

Fællesskab er en kerneværdi

Opdateret: 5. dec. 2022


Evangelisk Frikirke Danmark har i en brochure, der udkom i maj, taget fat om de gamle slogans som ’Synderes frelse’, ’Livet over læren’ og ’Guds børns enhed’ for at give dem ny relevans. Og den gør det godt. Resultatet er blevet kort og præcist: Tro - Liv – Fællesskab.


I Evangelisk Frikirke Danmark taler vi om et fællesskab, der er formet af Jesus Kristus. Det fællesskab er noget helt unikt, og kan noget som andre former for fællesskab ikke kan. Fællesskaber er ofte samlet om bestemte interesser, men i troens fællesskab kan vi samle meget forskellige mennesker. Og det kan vi fordi Jesus Kristus er centrum i det fællesskab.


Meget skiller mennesker ad. Det gælder også for kristne.

Helt fra begyndelsen i 1888 har det været vigtigt for os at arbejde for enhed mellem alle, der tror på Kristus. Guds børns enhed var et slagord for pionererne. Det er fortsat en vigtig kerneværdi for os. Vi ønsker at arbejde for den enhed, Jesus bad om. Derfor inviterer vi mennesker til fællesskab om Kristus fremfor fællesskab omkring et givent dogmatisk standpunkt.


Denne holdning får betydning både for måden at være menighed på, for præsterne og for vores relationer til andre kristne kirker. Ved indsættelse i den lokale kirke og ved ordination i kirkesamfundet aflægger præsterne således løfte om, at de vil arbejde for Guds børns enhed.


I vores syn på sakramenterne får tanken om enhed den konsekvens, at vi kan og vil rumme forskellige opfattelser af nadver og dåb i samme menighed. Det betyder i praksis, at der i vores menigheder både er barnedøbte og voksendøbte medlemmer. Den åbenhed og respekt for forskellige tolkninger af Skriften illustrerer fællesskabet og dermed enheden mellem dem, der tror på Kristus.


Dette fokus på enheden i Kristus fremfor fokus på diverse teologiske standpunkter gør, at vores lokale kirker ofte kommer til at spille en central rolle i fælleskirkelige initiativer. Vi rækker gerne hånden ud til både den ene og den anden side. Fremfor at bygge mure, der adskiller os fra andre kristne, ønsker vi at bygge broer, der skaber samhørighed. Forbilledet henter vi hos Jesus, der bad for alle dem, der kom til tro på ham, at de måtte være ét.Find brochuren Tro, Liv og Fællesskab i din kirke eller hent den som en pdf lige her:

TroLivFaellesskab
.pdf
Download PDF • 11.43MB

58 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page