top of page

Forstanderen fortællerEfterskolen Lindenborg har siden begyndelsen af 2021 har været udfordret, men optimismen er bevaret og aldrig har ventelisten været længere.


Januar 2021 begyndte med nedlukning. Eleverne måtte blive hjemme efter juleferien for at modtage onlineundervisning. Personalet gjorde det godt, og for eleverne var der nærvær, opmærksomhed og god læring trods nedlukningen.


Bevægelsesugen, sammen hver for sig

Et af de store højdepunkter, der satte mange ringe i vandet, var vores bevægelsesuge, der blev iscenesat med apps og kreative løsninger.

Det var en fantastisk uge med et projekt, der satte os alle i bevægelse og fastholdt fællesskabet.

Vi blev udvalgt som ét blandt 7 gode efterskoleindslag til inspiration for andre efterskoler og ideen var så god at sekretariatet i Efterskoleforeningen fulgte i vores fodspor!


De meget anderledes dage i første halvdel af 2021 var med til at gøre udviklingsniveauet højt. Vi har gennem året arbejdet med vores DNA, indretning af ude- og inde-områder, ny hjemmeside og omlægning af kosten. For at kvalificere arbejdet har vi samarbejdet med arkitekter, mediefolk, en økologisk grøntsagsgartner og en restaurant.


Musikfestival i stedet for skitur

Vores genåbning i marts, gik bedre end vi havde turde håbe. På meget kort tid fandt vi hinanden, både elever og personale. Efterskolelivet kom tilbage og det var godt for os alle. Vi havde mistet en skitur, men afholdt en stor musikfestival med kendte navne og festivalcamping for eleverne.

Efter en god tur til Bornholm den sidste uge inden sommerferien, sendte vi eleverne hjem i en atmosfære, hvor de talte om alt det, de havde oplevet sammen og ikke hvad de havde mistet ved nedlukningen.


Udlejning og arbejdsuge, Lindenborg Dage

Efterskolen var stort set lejet ud hele sommerferien til Lær for livet, Børnelejre, Teenagelejr og Alternativt Sommerstævne. Umiddelbart derefter og lige før det nye hold elever kom, havde vi Lindenborg Dage.

Det er ugen hvor gæster fra hele landet kommer og giver en hånd med for at gøre skolen så skarp som mulig. Det er hvert år meget opløftende, når der kommer hjælpende kræfter til. - Stor tak til jer.


Efterskolelivet er populært

Skoleåret 2021/22 kom godt i gang med 109 elever. Vi oplever stor interesse for skolen og blev nærmest løbet over ende på Efterskolernes Dag i september. Vi har 111 elever indmeldt til skoleåret 22/23 med 30 på venteliste til de forskellige linjer.

På besøgsaftnerne i november og december har vi optaget elever til skoleåret 23/24. Alle vores besøgsaftner er overtegnet og vi forventer at have fuldt elevhold på 110 elever til skoleåret 23/24 i foråret 2022.


Alpha kursus

I sensommeren 2021 introducerede vi konceptet Alpha for eleverne. Alpha handler om kristentro og forløbet giver tid til fordybelse. To lærere lavede et studieforløb hen over efteråret, som 8 elever deltog i. Forløbet sluttede af med et studieophold på retrætestedet, Fyrtårnet. Eleverne gav forløbet stor positiv omtale og vi vil fortsætte med at udvikle på det, så endnu flere vil kunne deltage.


Kost

Vi har etableret et samarbejde med Restaurant Herthadalen og med Marken, Godis Grønt, der er et lille økologisk gartneri, for at få viden og for at styrke den grønne omstilling i kosten.

Med forandringen af kosten vil vi gerne øge fokus på smag og variation i måltiderne.

Nysgerrigheden for kosten skal være på samme niveau som efterskolens øvrige aktiviteter og eleverne skal opleve, at de får ny indsigt og kompetence gennem kosten og køkkenarbejdet.

Vi er i en eksperimenterende periode, hvor grønt fra marken kommer til køkkenet og nye arbejdsgange skal implementeres. Man kan få et indblik i omstillingen af kosten ved at se på Instagram: Efterskolen Lindenborgs mad.


Hjemmeside og SoMe

Hjemmesiden bliver fornyet med et nutidigt, visuelt udtryk. Den er fundamentet for alle vores aktiviteter på SoMe. Vi laver nye film og tager nye billeder. Hjemmesidens tekster bliver gennemarbejdet og suppleret med de fornyelser, der er sket over de seneste fem år. Vi samarbejder med Generaxion. SoMe er fortsat vores primære PR-platform.


Julemarked

Vi var spændte på, om det blev muligt at holde julemarked i efteråret 2021. Det kunne vi heldigvis. Det var et godt og vellykket julemarked med god stemning, underholdning og mange boder.

Evangelisk Frikirke, Danmarks missionsindsats blev præsenteret på to stande. Britta og Arne Hansen om Rumænien og Jørgen Hansen om Ghana.

Eleverne havde inden julemarkedet mødt Brita, Arne og Jørgen til forstanderens time og hørt om, hvad vi støtter. Vi indsamlede 33.000 kr.


Himmelske dage

Gennem de sidste tre år har vi været med i forberedelserne af Himmelske dage i Roskilde, der løber af stablen i Kr. Himmelfarts dagene. Vores elever skal deltage i festivalens programmer. Efterskolen åbner campingpladsen og bliver vært for deltagere, der skal til Himmelske dage. Der er mange forberedelser og vi arbejder på mange områder for at skabe den gode festivalstemning og oplevelse for elever, personale, samt alle vores gæster.


Personale

Vi har i årets løb taget afsked med den ene af vores pedeller, Andreas, samt Charlotte og Connie fra køkkenet. Vi har budt velkommen til Kurt Sonne (Jordan), som pedel, Maria Hartmann, lærer, Eline Hansen, køkkenchef og Sarog Kunwar, der er kok.

Alle stillinger har været slået op. Til lærerstillingen og de to stillinger i køkkenet var der mellem 25 og 45 ansøgere. Til vores pedelstilling var der 135 ansøgere.


Investeringer

Vi ønsker fortsat at udvikle skolens faciliteter med yderligere bygnings- og indretningstiltag. Primo 2022 beslutter vi, med udgangspunkt i ’Budget 2022-2026’, de kommende års investeringer.


54 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page