top of page

Hvornår tjener vi Gud og hvornår tjener vi bare pengeMark Stewart, der er knyttet til Youth With a Mission kom ind i et personligt stormvejr, da han pludselig følte, at han med sit almindelige arbejde ikke længere tjente Gud.


De første par år efter jeg forlod YWAM (Youth with a Mission – Ungdom med opgave) på fuld tid, følte jeg, at det arbejde, jeg ikke lavede i kirken eller YWAM var spild af min tid og uden værdi, fordi jeg ikke arbejdede for Herren. Det var min tankegang.


Arbejdsteologi

Heldigvis har jeg fået hjælp til at udarbejde min ’arbejdsteologi’. Gennem hjælp fra Helligånden, Bibelen, bøger, seminarer og samtaler med mange mennesker forstår jeg nu det, som Paulus udtrykker i Kolosenserbrevet 3,23: “Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker.”


Guds drøm

Selvom det står meget tydeligt i Bibelen, var det af en eller anden grund ikke det, jeg hørte i kirken. Dér blev vægten lagt på gudstjeneste og tjeneste/mission.

Det er selvfølgelig meget vigtige ting, men jeg indså, er de kun en del af Guds drøm for mig, eller måske skulle jeg sige hans drøm for hans skabelse.


På de første sider af Bibelen læser vi om, hvordan Gud skabte menneskeheden i sit billede med en hensigt. Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden…. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Fra 1. Mosebog. 1 og 2. Læs også Salme 8,5-8.


Forvalterskab

Ud fra disse og andre passager forstår vi, at Gud skabte os for at tage vare på det, han har skabt for os – ikke bare tage os af det, men også arbejde med det. Som jeg forstår det, handler det om at udvikle. Som Tim Mackie fra The Bible Project siger: ’Det inkluderer også voksende familier, som bliver til nabolag. Så skaber de fællesskaber, hvor folk skal arbejde og tage sig af hinanden og bygge virksomheder og byer, der vil udvide sig til nye steder og så videre.’ (Fra The Bible Projects video “Image of God”).


En øjenåbner

Flere steder i Bibelen bruges ordet ’Avodah’ både om ’arbejde’ og ’tilbedelse’. ’Seks dage skal du arbejde’ (avodah). – 2. Mosebog 34,21.


Mennesket går ud til sin gerning og arbejder (avodah), til det bliver aften – Salme 104,23.

Dette siger Herren: Lad mit folk gå, så de kan dyrke (avodah) mig.” 2. Mosebog 7,26

Jeg og mit hus vil tjene (avodah) Herren. Josva 24,15.


Dette var en øjenåbner for mig. Min gudstjeneste er ikke kun i kirken søndag formiddag, men også mandag -fredag på arbejdet. At tage sig af og udvikle det, Gud har givet mig (dvs. os), er ligesom at synge “Oh store Gud” i kirken.


For mig, der arbejder som computerprogrammør, er det ikke kun et spørgsmål om at tjene penge til at forsørge min familie, men også en måde at avodah – arbejde for og tjene – Gud og bruge de gaver, han har givet mig.


De programmer, jeg laver, hjælper andre med at udføre deres arbejde hurtigere og nemmere, en del af udviklingen og væksten af vores samfund.


En tjeneste for verden

Som rabbiner Michael Strassfeld udtrykker det:

“Arbejde er ikke kun en nødvendig del af livet, det er en form for tjeneste for verden, for resten af menneskeheden og for Gud. Det er meningen, at vi skal være til tjeneste, at være partnere med Gud i den igangværende skabelse af verden.”

(Fra “A Book of Life: Embracing Judaism as a Spiritual Practice”)


Når vi ser på listen over troende i Hebræerbrevet 11, ser vi, at næsten alle er arbejdende mennesker; hyrder, tjenere, politiske ledere, bønder osv. Vi hører kun om få timer eller dage af deres liv. Det får mig til at tænke på, hvad laver de resten af tiden? Abraham levede 175 år. Der er 11 kapitler i 1. Mosebog om ham med højdepunkter fra hans liv. Vi kan forestille os, ud fra historierne, at han må have været en god forretningsmand, hyrde, samfunds- og militærleder. Han gjorde dagligt hvad der skulle gøres, og dermed tjente (avodah) han Gud.


Det samme med Israel. De var en nation af arbejdere, ikke munke, og Gud ønskede, at de skulle være et eksempel for andre nationer på, hvordan man lever i enhed og fred, arbejder, skaber sammen og får fremgang (shalom) og tjener Gud. Den lov, som Gud gav dem, skulle ikke være en byrde, men en velsignelse så de ville vide, hvordan de skulle leve sammen.

På samme måde skal vi som kristne også tilbede og tjene Gud gennem vores arbejde og den måde, vi lever vores dagligdag på.


Til hverdag og til fest

’Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene’. Matt 5,16. ’Vær besindige i al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger’. Tit. 2,7


Det fantastiske er at Gud ønsker at hjælpe os, ligesom han hjalp Bezalel, søn af Uri, som han fyldte med sin Ånd til at udføre kunstnerisk arbejde. 2. Mosebog 31,3 og 35,31

Gud har givet os sin Ånd, med frugt som kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse” Gal. 5,22-23.


Min arbejdsteologi

Jeg har fundet ud af, at min arbejdsteologi bygger på det, Scot McKnight kalder The Jesus Creed: ’… Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst: Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse’ – Mark. 12,29-31


Hvis jeg virkelig kan udleve dette og andre med mig - sikken en verden det ville være!

130 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page