top of page

Netværk med sociale foreninger er nøglen i Grindsted


Vestermarkskirken i Grindsted vil ikke bare have gode tilbud til forskellige grupper, men være en medspiller i kommunens sociale indsats.


Vestermarkskirken i Grindsted, der ligger i Billund Kommune, har i mange år haft fokus på at være en synlig kirke i lokalsamfundet gennem udadrettede arrangementer. Det har betydet, at mange mennesker har besøgt kirken gennem de seneste 15 år. Hvert år har der været holdt julekoncerter og julemarked, spil-dansk-aftner, Kids Fun Night, Mandagsspisning, Onsdagscafé, Foredragsaftner, Giv-en-hånd-til-Grindsted arrangementer, etc.


Endnu mere

Efterhånden blev længslen og lysten til at række mere ud i byen med sociale aktiviteter større. Samtidig havde vi ikke ressourcer nok til selv at drive disse initiativer.

Det blev startskuddet til at Charley Stephansen, Johannes Johansen og Erhardt Fisker gik ind i bestyrelsen for opstart af et nyt frivilligcenter i Billund kommune.

Processen med denne opstart blåstemplede Vestermarkskirken både i de sociale foreninger, men også mere og mere i det kommunale regi.


Stort netværk giver lyst til mere

Nu har Frivilligcenteret eksisteret i nogle år og vi er stadig aktive i bestyrelsesarbejdet. Vestermarkskirkens berøringsflade er øget markant og kendskabet til kirken og vores aktiviteter er også forøget. Kirkens netværk er stort og omfangsrigt og vi er nået til det punkt at vi ønsker at samarbejde endnu mere med andre sociale foreninger og organisationer, som bl.a. ønsker at række ud til udsatte børn, voksne og ældre.


Nyt perspektiv

Lidt karikeret så skulle kirken for 40 år siden og længere tilbage ikke have så meget at gøre med verden og lokalsamfundet omkring os. Folk kunne komme til os, hvis de ønskede det. Senere udviklede det sig til at kristne skulle engagere sig i lokalsamfundet og alle deres aktiviteter for at være lys og salt der.

I dag tager vi et endnu større skridt, nemlig at samarbejde med flere aktører om en fælles aktivitet eller begivenhed.

Vi har gjort det i en del år med vores Julemarked sammen med Røde Kors og Dansk Folkehjælp, men der er mange ideer på tegnebrættet om at samarbejde både med jobcenter og kommunen.

Vestermarkskirken ønsker at være en medspiller, så flere udsatte frivillige bl.a. kan blive en del af kirkens café, Café Nymark. I et forløb kan de blive mentalt styrket og udvikle deres sociale og faglige kompetencer, så de på sigt bliver i stand til at se nye muligheder i livet og derved øge livskvaliteten.


Fremtiden

Vi håber og tror at vi i fremtiden kan tilbyde Mønsterbryderkursus, Alphakursus, Gå-klub, Familienetværk, endnu mere fællesspisning i kirken for familier med børn, endnu bredere samarbejde omkring julehjælp med flere sociale foreninger, så endnu flere dårligt bemidlede familier kan få julehjælp.

Vi håber og tror også at endnu flere foreninger og frivillige sammen med frivilligcenteret og koordineret af Vestermarkskirken, vil kunne række endnu længere ud i Billund kommune, så mange flere kan få en hjælpende hånd to lørdage om året.

Vestermarkskirken sociale og missionale aktiviteter er en fantastisk missionsmark, hvor vi koncentrerer os om specifikke opgaver i samarbejde med mange aktører. I det samarbejde bliver relationer skabt og netværk etableret, men samtidig deles der liv og tro på en måde, som er helt unikt.

Samarbejdet bliver ligeværdigt, men det åbner så mange døre for at mennesker kan få et glimt af Jesus gennem Vestermarkskirken og forhåbentlig lære ham bedre at kende.

38 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page