top of page

Nye gloser i Missionsforbundet


Sprog har det med at ændre sig over tid. Nye ord opstår samtidig som ord, der gav mening tidligere, bliver uforståelige for nye generationer.

Det forsøger vi at tage konsekvensen af i forbundsrådet. Derfor har vi over en tid arbejdet med vores kommunikation. Det har blandt andet ført til forslag om et nyt og mere tidsaktuelt navn for vores kirkesamfund. Det er vi ikke i mål med endnu. Men på efterårets repræsentantskabsmøde blev der truffet en række vedtægtsmæssige beslutninger, der vedrører vores kommunikation og som er gældende fra 1. januar.

  • Forbundsrådet skifter navn til Landsledelsen.

  • Missionsforstanderens titel ændres til generalsekretær

  • Repræsentantskabsmødet kommer til at hedde årsmøde.

For at blive forstået

Med disse ændringer undgår vi indforståede ord til fordel for gloser, der er almenkendte i samfundet omkring os.

Der er ikke med de sproglige ændringer tale om en ændring i funktioner. Generalsekretæren vil være det, som missionsforstanderen altid har været. Landsledelsen vil udføre den opgave, der altid har været betroet forbundsrådet, og årsmødet vil være den øverste myndighed, der træffer menighedernes fælles beslutninger.


Farvel til Missionsforstanderen

Det har ikke mindst været vanskeligt at finde en ny titel til missionsforstanderen, når forudsætningen har været, at den skal kommunikere, så den ikke kun forstås internt. For hvordan finder man en alment forståelig titel, der dækker over en funktion som hyrde med et åndeligt ansvar for et trossamfund på nationalt plan? Den præcise titel findes ikke i det danske sprog. Derfor blev valget generalsekretær, da denne titel trods alt kommunikerer noget om ledelse på et nationalt niveau.


Landsledelse

Også spørgsmålet om hvorvidt forbundsrådet kan kaldes en landsledelse gav anledning til debat på repræsentantskabsmødet. Missionsforbundet består jo af frie selvstændige menigheder og har ikke som sådan en national ledelse, der kan bestemme, hvad der skal ske i menighederne. Men også her valgte man at vægtlægge en forståelig kommunikation i forhold til omverdenen. 

136 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page