top of page

VISION 2022

 

Menigheder, som lever og vokser

Vision 2022 er Evangelisk Frikirke Danmarks vision i 7 års perioden fra 2015 - 2022.

 

Visionen er

”Menigheder, som lever og vokser”

Vi ønsker at se menigheder, der lever og vokser, fordi vi tror, Gud bruger lokale menigheder som redskab til at formidle hans kærlighed til mennesker. Gennem den lokale menighed kan mennesker møde Gud, få en personlig relation til Jesus Kristus og gennem Helligånden blive udrustet til tjeneste for ham i verden.

 

Derfor er den lokale menighed vigtig, og derfor satser vi på liv og vækst i menighederne.


Gennem fem fokusområder arbejder vi os hen imod opfyldelsen af Vision 2022:

 

​​​​​

Anker 1

Discipelskab

Vi vil hjælpe mennesker til at erfare en tæt relation til Jesus Kristus.

Menighedsudvikling

Vi har udviklet et redskab, VITAL, som tilbydes menighederne med det formål at revitalisere gamle menigheder og gøre dem sunde og missionale.

Anker 2

Nye trosfællesskaber og nye menigheder

Vi vil plante nye kristne fællesskaber i byer, bydele og miljøer, som Gud leder os til.

Anker 3

Socialt engagement

Vi vil hjælpe menighederne til at tage et medansvar for konkrete behov i nærmiljøet.

Anker 4

Netværk mellem menighederne

Vi vil styrke samarbejdet mellem menighederne til gavn for den enkelte menighed og med det formål sammen at fremme Guds Rige i Danmark og udover verden.

Anker 5

Vil du vide mere om VISION 2022?

bottom of page