top of page

Fælleskirkeligt samarbejde

 

Evangelisk Frikirke Danmark samarbejder med en række organisationer i Danmark og internationalt

IFFEC

IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches, er Evangelisk Frikirke Danmarks internationale ”familie” med søsterkirker over hele verden.

IFFEC er et voksende netværk af nationale evangeliske frikirkesamfund. Formålet med IFFEC er at udruste kristne ledere og udvikle sunde kirker overalt i verden.

Der afholdes regelmæssige globale konferencer. De seneste års konferencer har fundet sted i Grækenland, Norge, Mexico og Finland. I 2018 afholdes en konference I Indien med temaet ”Free and United: Unlocking our potential”.

Frikirkenet

FrikirkeNet er et netværk af frikirker, organisationer og institutioner fra blandt andre Mosaik, Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Evangelisk Frikirke Danmark, Vineyard, uafhængige frikirker og husmenigheder.

Danske Kirkers Råd

Evangelisk Frikirke Danmark er med i Danske Kirkers Råd, der er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark.

I Danske Kirkers Råd samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund og organisationer til samtale, dialog og samarbejde.

 

Danske Kirkers Råd er med 1​6 kirkesamfund og 41 kirkelige organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg den bredeste og største økumeniske organisation i Danmark

 

Evangelisk Alliance

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.


Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed og ønsket om at bede for vores land og vores verden. I disse møder samles mennesker fra mange kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring, og Evangelisk Frikirke Danmark er naturligvis en del af dette.

 

KIT

I Evangelisk Frikirke Danmark arbejder vi aktivt på integration af nydanskere. Dette sker dels gennem den lokale kirke og dels gennem samarbejdet med andre kirkesamfund i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste.

 

KIT arbejder for en aktiv integrationsindsats i det danske samfund.

KIT ønsker at opbygge venskaber og relationer mellem danskere og nydanskere og tror, der skal to parter til en vellykket integration. KIT arbejder blandt andet med rådgivning af kirker og politikere, og driver integrationscafeer på Frederiksberg og i Aalborg.

Dansk Missionsråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Siden 1912 har alle danske missionsselskaber haft en fælles repræsentation i Dansk Misssionsråd (DMR).

 

I 1987 oprettedes søsterorganisationen Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), som er engageret i udvikling. Sammen arbejder organisationerne for, at evangeliet må blive 'gode nyheder', som høres i forkyndelse, leves i fællesskab og gøres i praksis.

 

Arrow

​Arrow Lederskab er et fælleskirkeligt initiativ til udvikling af missionale ledere. Det gennemgående fokus er at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder mere til Jesus.

 

Arrow lederskabsprogrammet er udsprunget af en vision hos den canadiske kirkeleder Leighton Ford, som i en årrække arbejdede sammen med evangelisten Billy Graham.

 

Visionen har spredt sig fra Canada til en lang række lande, og i Danmark er EFD sammen med andre kirker involveret i Arrow.

Bibelselskabet

Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, der har Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor.  

 

At gøre Bibelen og dens budskab nærværende er en opgave, som er fælles for alle kristne kirker og kirkesamfund.

 

Evangelisk Frikirke Danmark støtter derfor også Bibelselskabets arbejde og har en plads i Bibelselskabets repræsentantskab.

bottom of page