top of page

Rumænien

I marts 2006 rejste familien Pascu til Rumænien, udsendt af Evangelisk Frikirke Danmark, for at varetage det nyoprettede missionsfelt i Nordøstrumænien. Byen Onesti er blevet base for deres arbejde. Onesti har ca. 40.000 indbyggere. Familien består af Dorthe, Cornel, Sara og Jonathan.

CornelDortheJonathanSara.jpg

Mission i Rumænien består bl.a. af nedenstående projekter: 

Mad, tøj og medicin

En stor del af arbejdet i Rumænien går ud på at hjælpe fattige og nødstedte mennesker. Rumænien er et af Europas fattigste lande, og mange mennesker lider nød.

Vi hjælper med uddeling af mad og tøj og medicin, vi hjælper med kontakt til sundhedsvæsnet, vi hjælper med kontakt til de offentlige instanser og mange andre ting.

En stor del af hjælpen, går til mennesker i romalandsbyerne. I disse byer er der rigtig mange, der lever et usselt og nedværdigende liv. I den ældre generation er der mange, der ikke har gået i skole.

 

Menighed i Onesti

I 2019 flyttede menigheden ind i nye lokaler, de hidtidige lokaler var blevet for trange. Det er et meget velegnet lokale, og der er god plads og mulighed for mange nye initiativer. Der er nu mellem 30 og 50 til gudstjeneste hver søndag. 

Der er kommer flere nye til, men det er også en udfordring, at der er mange, der rejser ud af landet for at få arbejde. Menigheden er lige blevet registreret som offentlig menighed i Rumænien. Menigheden styres af en ledelse, der er godtaget af menigheden.

 

Menighed i Poduri

Der er, i en årrække, kørt megen nødhjælp, og der er brugt mange ressourcer på hjælpearbejde i Poduri. Det resulterede i behov for en menighed, og i 2015 blev der fra norsk side investeret i et tipilignende telt, hvori man kan holde samlinger og gudstjenester for ca. 100 mennesker.
Der kommer mange unge familier med børn til gudstjenesterne i Poduri. Mange mennesker er blevet forvandlet og befriet i mødet med det kristne evangelium.

Det er Alin og hans kone Dorica, der sammen med Dorthe og Cornel, leder menigheden i Poduri.

Børne- teenagerklubber

I Poduri og Onesti er der også børne- og teenagerarbejde, hvor man holder klubmøder hver uge. Ikke så sjældent holders der fælles børne- og teenagermøde disse to menigheder imellem.

De sender børn på sommerlejr, og der holdes julefester både for disse børn, men også for flere andre børn i andre byer.

Skoleprojekt

P.t. er der 73 børn i skoleprojekt. (sept. 2021)

Det er et rigtig godt projekt, der giver en kontinuerlig og længerevarende forbindelse til en familie. Det gør, at man får kendskab og tillid til hinanden. Og på den måde også bygger venskab, fællesskab og netværk.

Gennem skoleprojektet har mange fået mulighed for en uddannelse, de ellers ikke havde fået.

Tænk stort (projekt for universitetsstuderende)

Flere af de unge som har været i skoleprojekt, er nu færdige med gymnasiet, og ønsker at studere videre på universitet. For mange af dem og deres familie, er det en meget stor økonomisk udfordring, som de ikke kan løfte uden hjælp. Projektet går ud på at hjælpe dem med at komme videre i deres uddannelsesforløb.

 

Bibel- og lederuddannelse

Mange ledere og forkyndere i de mindre menigheder i landsbyerne i lokalområdet omkring Onesti, har ingen teologisk uddannelse, og har heller ikke forudsætninger, eller økonomiske midler, til at kunne tage en teologisk uddannelse på en højere læreanstalt.

Målet er at arrangere 2 – 3 seminarer årligt for menighedsledere og forkyndere.

Rum_broch.png

Send din gave til: Regnr. 2374 og kontonummer 0370 110 700 eller MobilePay: 479931 (Husk cpr.nr. hvis du ønsker fradrag for gaven)

GIV EN GAVE!

Rumæniensudvalget

No-Image_2.jpg

Kim Nissen

Formand

Tlf: 3169 6160

Kopi af Arne Hansen.jpg

Arne Hansen

Medlem

Tlf: 5122 2408

Jeanette.jpg

Jeanette Bjørsted

Medlem

Tlf: 9360 1318

Jette_edited.jpg

Jette Bøgh Nielsen

Medlem

Tlf: 2620 6035

Jakob Jensen.jpg

Jakob Jensen

Medlem

Tlf: 2072 7666

Kim Søgaard.jpg

Kim Søgaard

Medlem

Tlf: 6165 6983

bottom of page