top of page

Evangelisk Frikirke Danmark

– siden 1888

 

 

Evangelisk Frikirke Danmark (EFD) er en evangelisk frikirke, som opstod i Danmark i 1888. Fokus har siden begyndelsen været at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til tro og efterfølgelse af ham.

EFD består i dag af 18 menigheder i Danmark og er involveret i diakonalt og missionalt arbejde i Thailand, Myanmar, Ghana, Rumænien og Grønland.

Evangelisk Frikirke Danmark bekender sig i lighed med Folkekirken og andre frikirker til den fælles kristne trosbekendelse og er et af Kirkeministeriet anerkendt trossamfund.

Nogle kendetegn ved Evangelisk Frikirke Danmark:

Vi er et såkaldt kongregationalistisk kirkesamfund, hvilket vil sige, at vi består af frie, selvstændige menigheder, der samarbejder om en række områder nationalt og internationalt.

 

Vi betragter Bibelen som Guds ord og som fyrtårn for menneskers liv.

 

Vi tror på en treenig Gud, der møder os som Fader, Søn og Helligånd.

 

Vi lægger vægt på den personlige tro, og troen er grundlaget for medlemskab af menigheden.

 

Vi vil være medarbejdere på opfyldelsen af Jesu bøn om de troendes enhed.

 

Vi betragter dåb og nadver som sakramenter og symbolske handlinger, hvori Kristus møder den enkelte. Vi tror ikke, at der er frelse i modtagelse af skaramenterne, men at dette alene er i troen på Kristus.

 

Vi anerkender samvittighedsfrihed i spørgsmålet om dåbens form og tidspunkt. I menighederne er der derfor både barnedøbte og voksendøbte medlemmer. Den mest almindelige praksis i EFD er dog troendes dåb, også kaldet voksendåb.

Vil du vide mere, så tag en tur rundt på vores hjemmeside eller kom og besøg en af vore kirker. Det er ikke kun for medlemmer. Alle er velkommen til gudstjenester og andre arrangementer. Vi vil glæde os til at se dig.

Læs mere om, hvad EFD står for i dokumenterne “Synoden” og “Tro til tiden” samt vores "Love og vedtægter".

Et historisk møde

Det var et historisk møde, da man i 1888 blev enige om at danne et forbund af frie menigheder under navnet Det Danske Missionsforbund. Den 28. august 2021 - 133 år senere - fandt et nyt historisk møde sted, da forbundets menigheder på årsmøde i Grindsted, besluttede at ændre navn fra Det Danske Missionsforbund til: Evangelisk Frikirke Danmark

 

Vi fortsætte med at være menigheder i mission, i Danmark og udover verden, under det nye navn Evangelisk Frikirke Danmark - og på engelsk Evangelical Free Church of Denmark. 

bottom of page