top of page
plantning_skilt.jpg
Top

Bøn om nye menighedsplantninger og trosfællesskaber

En del af Evangelisk Frikirke Danmarks Vision 2022

Evangelisk Frikirke Danmark drømmer om, og arbejder på, i de kommende år, at se nye trosfællesskaber og menigheder spire og vokse frem i Danmark. En vigtig brik i den proces, er vedvarende fælles bøn for visionen. 

Vi inviterer derfor til bøn på zoom, den sidste tirsdag i hver måned, kl. 8.30-9.15. De første 30 minutter beder vi for nye byer og fællesskaber, og til slut beder vi for Billund, Egebjerg og Nørresundby.

Her på siden kan du læse mere om vores menighedsplantning, i Nørresundby, og de spirende trosfællesskaber, i Egebjerg og Billund - De kan også læse om hvordan du kan hjælpe.

Norresundby cityscape.jpg
Nørresundby
Menighedsplantning

Nørresundby - 

Nordstjernen kirke og kulturcenter

Om byen

Nørresundby er en bydel i Aalborg med ca. 23.500 indbyggere fra mange forskellige nationer. Over 2000 af indbyggerne er studerende, som bor i nye kollegier ned til fjorden. Ingen kirker i Nørresundby rækker pt. ud til disse studerende.

Nørresundby vil de næste 5-10 år vokse med 4000-5000 indbyggere, da der laves et nyt boligområde kaldet ”Stigborgs brygge”. Man forventer, at der i den anledning også skal bygges en ekstra folkeskole.

Der er et rigt foreningsliv i Nørresundby. Specielt gymnastik, fodbold og spejder er populært.

 

Vores mål

Visionen er af være en lokal moderne kirke for Nørresundby, på tværs af nationaliteter og økonomiske skel, som engagerer sig i socialt arbejde og skaber et rum, hvor børn, unge og voksne kan udforske den kristne tro. På lang sigt opstarter vi en eller flere kirker andre steder i Danmark.

 

Milepæle

2021: Under Corona lock-down mødes nordstjernen bl.a. til online kyndelmissefejring, cykeltur og pandekageløb. I juli holder Nordstjernen fem dages lejr på Bornholm med 36 deltagere. Fra efteråret eksperimenterer vi med at afholde to månedlige gudstjenester.

 

2020: Nordstjernen vokser langsomt men sundt. Vi har en månedlig gudstjeneste med 20-40 deltagere, børneklub, netværksgrupper og minigrupper. Nordstjernen holder 5 dages lejr i uge 30.

 

2018: Nordstjernen udviklede sig med flere nye tilbud; Kids Fun Night som samlede 120 børn første gang. Minigrupper for kvinder eller mænd blev opstartet samt Nordstjernen Outdoor, som er kulturelle og sociale arrangementer.

 

2017: Der blev afholdt MyLife Workshop i kulturhuset - kulturbroen www.kulturbroen.dk/.

Projektet får navnet Nordstjernen kirke og kulturcenter i Nørresundby. ​​I november blev første gudstjeneste afholdt og det næste år forsatte med én gudstjeneste per måned.

 

2016: Om sommeren blev der afholdt forskellige sociale arrangementer i Lindholm Strandpark. I efteråret startede en månedlig samling op for børn, studerende og voksne. D. 1. april startede projektet op. Der blev lavet research og fundraising mm.

 

2011: David Højgaard fik om sommeren, i forbindelse med et arrangement med børneklubben, idéen om at starte en moderne kirke i Nørresundby.

2010: Bethaniakirken i Aalborg startede en børneklub på Gl. Lindholm skole i Nørresundby.

Norresundby-Hoejgaard.jpg

Om Os

Vi er Maj Højgaard årgang 1981 og David Højgaard årgang 1979. Vi har 3 drenge og vi elsker at leve lokalt og have gæster. Maj er uddannet skolelærer og arbejder som kirkelig børnekonsulent i Nordjylland. David har tidligere været præst i Vanløse Frikirke fra 2004-2007 og i Bethaniakirken fra 2007-2012. Han har en BA i teologi og har videreuddannet sig indenfor samtaler, coaching og åndelig vejledning.

 

Mere information

Er du nysgerrig på, hvad det vil sige at starte en ny kirke og finde ud af, om du evt. skal involvere dig – så kontakt os. Du kan komme forbi til en ganske uforpligtende snak eller f.eks. komme forbi en weekend og se, hvad der sker.

 

Kirkeiværksætter David Højgaard,

e-mail david@nordstjernenkirke.dk /tlf. 24 20 89 98

Vil du være med til at støtte menighedsplantningen i Nørresundby?

Beløbet sendes til Evangelisk Frikirke Danmark via MobilePay eller i form af overførsel til kontonr.: 2374 - 0370110700 mærket ”Menighedsplantning Nørresundby”. Alle gaver er fradragsberettiget ved oplysning af cpr. nr

Læs mere om Nordstjernen og hvordan du kan hjælpe

Nsundby MP.png
Støt Nordstjernen
Partner.png
Egebjerg.jpg
Egebjerg
Trosfællesskab

Egebjerg

Om byen

Egebjerg har ca. 2600 indbyggere og ligger som forstad 5 km nord for Horsens. Byen er placeret i enormt skønne naturomgivelser blandt andet indbefattende Hansted Å, Egebjerg sø og Hansted skov. Egebjerg har en del at byde på. Den velrenommerede folkeskole og integrerede vuggestue og børnehave gør byen særlig attraktiv for unge børnefamilier, hvilket også ses på den gennemsnitlige alder på indbyggerne, nemlig 38 år. Derudover er der et rigt foreningsliv med forskellige sportsforeninger og spejdere og gode indkøbsmuligheder på byens torv.

Den eneste kirke, der er at finde i Egebjerg, er en Folkekirke, men i Horsens findes både en Valgmenighed, en Pinsekirke og en Apostolsk kirke, samt Indre Mission og flere Folkekirker. Disse håber vi at komme til at samarbejde med i fremtiden.

 

Vores mål

At indbyggerne i Egebjerg må lære Jesus at kende og derigennem opleve større liv og mere glæde samt at etablere et trosfællesskab og på sigt en lokal menighed.

 

Milepæle

2021: Vi er nu fire i Livsgruppen. I sommers lavede vi en officiel invitation til Livsgruppen på Facebook henvendt til borgerne i Egebjerg. Her fik vi respons fra to kvinder og vi forventer at gruppen vokser yderligere. Vi arbejder på at lave en Facebookside for vores trosfællesskab.

 

2020: Vi flyttede ind i vores hus midt i Egebjerg i marts måned. Siden hen har vi investeret tid i at lære vores naboer at kende og Camilla blev engageret i to mødregrupper. I oktober måned startede vi en Livsgruppe op som mødtes hos os privat hver anden torsdag. Vi var tre i gruppen.

 

2019: Vi fik undervisning i menighedsplantning og MyLife Workshop med Dietrich Schindler i Vanløse i foråret. Tidligt på sommeren afholdte vi vores første MyLife Workshop i Aarhus med unge fra Saralystkirken.

 

2018: Egebjerg kom på ”vores” landkort og drømmen om at flytte til byen og skabe et trosfællesskab og en lokal menighed begyndte.

Jacob-Camilla RMuff.jpg

Om os

Vi er Jacob, Camilla og Caleb - Familien Ryborg Muff.

Jacob er civilingeniør og ansat ved Velux. Han har en stærk sans for ledelse og brænder blandt andet for at inspirere andre til at leve deres liv fuldt ud i kraft af at kende deres identitet i Jesus. Camilla er sygeplejerske. Hun brænder for at hjælpe mennesker og se dem helbredt både åndeligt, emotionelt og fysisk.

Mere information

Hvis du har interesse i at høre mere om vores drømme og visioner er du velkommen til at kontakte os. 

camillaryborgmuff@gmail.com / 27 85 18 44.

Billund.png
Billund
Trosfællesskab

Billund International Fellowship

Om byen

Billund har knap 6.700 indbyggere og er mest kendt for Lego og lufthavnen. Der er en hel del engelsktalende indbyggere i byen, fordi mange af dem arbejder på Lego.

I Billund har der tidligere været et missionshus og der har også været mindst ét forsøg på en kirkeplantning tidligere. I dag er der kun Folkekirken tilbage i Billund centrum samt et missionshus nogle kilometer udenfor byen.

En del af de tilflyttede udlændinge er kristne, men de har ikke fundet et kristent fællesskab i Danmark. Derfor har vi startet en engelsktalende bibelgruppe op, for at give et tilbud til disse mennesker. 

 

Vores mål

Lige nu er vi ved at bygge en grundmur for et kristent fællesskab. Derfor har vi satset på at nå mennesker, som allerede er kristne. Vi ønsker dog også at nå mennesker, som endnu ikke kender Jesus. 


Milepæle:

2021: I foråret live-streamede vi Påskegudstjenesten i samarbejde med Vestermarkskirken. Her i efteråret er der kommet lidt flere til gruppen, og vi har en enkelt gang været oppe på 36 børn og voksne. Som oftest er vi ca. 25 som samles.

Det er fortsat onsdag aften, som er det vigtigste for os, men der er en del fra gruppen som syntes, at det kunne være en god idé at afholde Gudstjenester. Derfor holder vi tre "prøvegudstjenester" inden jul; den 3. og 31. oktober og den 5. december. Første gang var vi 20 voksne og 15 børn inklusiv fem nye familier som dukkede op! Vi havde en god gudstjeneste med lovsang, tale og nadver. Børnene fik en lille historie under gudstjenesten og et par børnesange inden de gik ud og hyggede sig.

 

2020: Vi er nu så mange i gruppen at vi samles om onsdagen i Kærgården frem for i private hjem. Der er en familie mere, som er begyndt at komme til vores samlinger, så nu er vi ca. 30 i gruppen, hvoraf halvdelen er børn. Vi har ændret vores navn til Billund International Fellowship. Vi havde planlagt en Påskegudstjeneste, men denne blev aflyst pga. forsamlingsforbuddet under Coronapandemien. Til jul lavede vi en online julegudstjeneste og det var en stor succes.

2018 -19: Gruppen vokser stille og rolig. Vi samles ugentligt og begynder aftenen med spise sammen. Derefter snakker vi sammen om et emne og nogle gange synger vi med børnene. Vi afslutter altid med at bede for og med hinanden.

 

2017: Gruppen begynder at samles. Vi kan være op til 8 personer for det meste.

Billund_Karen_Mike.jpg
Billund%20Torgunn%20og%20leif%20skov_edi
Clarks.jpg

Om os

Lederteamet består af Karen og Mike Psiaki, Torgunn og Leif Skov og Victoria og Nathan Clark.

 

Karen arbejder med kommunikation, public relation-team ved Lego. Hun brænder for at arbejde med børn og ønsker at lære børnene så meget som muligt om Jesus og at de vælger at følge Jesus resten af livet. Mike er ”design master” ved Lego. Han brænder for, at mennesker i Billund skal have et kristent fællesskab, hvor de føler sig hjemme lige meget, hvilken del af verden de kommer fra eller, hvor i liver de er. Sammen har de tre små børn.

 

Torgunn arbejder på Unitas Rejser i Silkeborg og Leif er sælger indenfor landbrug. De deler begge samme passion som Mike. Sammen har de tre voksne børn.

Victoria og Nathan Clark kommer fra Texas, USA. Nathan arbejder som designer ved Lego. Victoria er hjemmegående med deres lille søn.
Victoria og Nathan har hjerte for børnene, og har ansvaret for vores børnearbejde. De har lavet et undervisningsoplæg, og stortrives når de kan være sammen med børnene.

 

Besøg os

Kunne du tænke dig at komme på besøg i Billund, må du gerne kontakte Torgunn Skov, så vi kan lave en aftale.

E-mail: torgunnskov@gmail.com / 28 18 93 66

bottom of page