top of page

Plant sammen

plntsmmn_logo.png
Sammen planter vi evangeliet og nye menigheder i Nordjylland

Forestil dig at mange mennesker i Nordjylland de kommende år kommer til tro på Jesus Kristus. Forestil dig at Evangelisk Frikirke Danmarks (EFD) menigheder i Nordjylland (Thisted, Aalborg, Nørresundby, Vadum, Tylstrup og Stenum) sammen planter nye trosfællesskaber og menigheder. Vi tror og fornemmer, at det er et Gud givent kald, som vi skal træde ind i.

Visionen:

PLANT - Vi ønsker at plante evangeliet og trosfællesskaber/nye menighed i nordjyske byer/bydele

SAMMEN - Vi tror, at vi sammen kan plante med større visdom, kraft og ressourcer.

 

Plantningsrejsen: 
Plantninger kan spire frem på forskellig vis. Det kan bl.a. være via børne/ungdomsarbejde i en ny by ved at involvere sig i et socialt behov i en by eller ved, at 2 - 4 familier (typisk fra forskellige menigheder) påbegynder trosfællesskab i deres hjemby eller anden by, hvor der mangler en kirke, og der er åndelige behov. For nogle handler det om at leve og virke mere lokalt. For andre vil det måske betyde flytning til en ny by.

Overvejer du at lede en plantning?
Har du en historie med iværksætteri, eller fornemmer du Guds kald til at lede opstart af et initiativ. Så vil vi gerne i dialog med dig.


Så skriv eller ring til teamleder David Højgaard 24208998/ david@nordstjernenkirke.dk

 


PLANT SAMMEN: Nogle kan plante/lede – alle kan støtte.
Vi har i Nordjylland lang tradition for f.eks. at lave børnelejre sammen, hvor mange frivillige er ledere på lejr, men også hvor flere er involveret i f.eks. forbøn, logistik, madlavning mv. 
 

Vores drøm er, at det at plante Evangeliet og menigheder i nye byer bliver noget, som en meget stor del af folk i menighederne tænker på, drømmer om, involverer sig i ud fra sloganet: ”Nogle kan plante, alle kan støtte”…

Hent en bedeguide

Du kan gøre en forskel: Bed, involverer dig, giv & tænk med

Vi har brug for din hjælp!

Trin 1

Historien bag

Evangelisk Frikirke Danmark har de siden 2015 via Vision 2022 arbejdet strategisk med at fremme trosfællesskaber og menighedsplantning. Ud fra det, er der menighedsplantninger på vej i Billund, Egeberg og Nørresundby. https://www.evangeliskfrikirke.dk/menighedsplantning
 

På en menighedsrådsdag for Evangelisk Frikirker i Nordjylland i 2020 i Tylstrup var der visionsdeling og drøftelse om plantning af nye trosfællesskaber og menigheder. Taskforce fik mandat og blev dannet og har siden mødtes 3-4 gange årligt. Visionen er via profetiske ord, samtaler vokset sig stærkere og i 2022 meldte alle tilbage med en villighed og lyst til at stå sammen om visionen.

fra bent.jpg

Teamet

Arbejdet ledes af en taskforce bestående af David Højgaard (Nordstjernen – Nørresundby (teamleder), Finn Kier Hansen (Tylstrup frikirke), Kristian Johansen (Vadum Frikirke), Kaj Rasmussen (Vesterkirken, Stenum), Poul Erik Jensen (Bethaniakirken Aalborg) & John Nielsen (Generalsekretær i Evangelisk Frikirke Danmark)

Hvis du er nysgerrig på hvad der rører sig, kan du også blive medlem Facebook-gruppe:

 https://www.facebook.com/groups/660144328769395

bottom of page