top of page

- TIL DIG - TIL HINANDEN - TIL DET DER ER STØRRE|   Af Peter GötzPå Efterskolen Lindenborg opfatter vi tiden som en gave.


En gave, der skal forvaltes med omhyggelighed og nemt kan forspildes. En gave fra Skaberen, der betror os den, for at
vi skal arbejde sammen med ham.


Værdier

Det vi bruger tiden på, er med til at definere hvem vi er. Derfor er vi på Efterskolen Lindenborg endt op med tre formuleringer i dette perspektiv og som udtrykker den måde vi driver skole på. Vores inspiration er hentet i Prædikerens Bog: Alting har en tid. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at græde, en tid til at le. En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne. En tid til at elske, en tid til at hade. På skolens hjemmeside mødes læseren af de tre nedenstående formuleringer (skrevet i kursiv).
Tid til dig

Du er værdifuld, ene og alene fordi du er til. Med tid til nærvær og personlige samtaler, skaber vi i fællesskab de bedste forudsætninger for din personlige og faglige udvikling.

Det er fuldstændigt afgørende for en ung, usikker teenager at blive set og hørt. Vores budskab er lige fra første dag: Vi vil dig. Vi vil lytte, vi vil støtte og vi vil hjælpe dig til at udfolde det, som du har af gaver og talenter.

På et dybere plan er dette udtryk for skolens grundlæggende forståelse af tilværelsen, at vi alle er skabt med unikke evner, der skal udfoldes og tages i brug til glæde for os selv og vores omgivelser.


Tid til hinanden

Vi er gensidigt afhængige af hinanden. I samspillet mellem dig, dine kammerater og skolens medarbejdere vil du opdage dit eget og andres potentiale og finde værdi i at tage ansvar for verden omkring dig.

Det er en grundlæggende byggeklods for en ung at forstå, at det er i samspillet med andre at vi selv bliver til. I samarbejde og i samspil med andre kaldes vores evner og talenter frem. Det er ikke svært på en idræts- og musikskole, at forklare hvor vigtigt samspillet er og hvordan vi kan spille hinanden gode, hvis vi involverer os. Men så kommer der jo også de dage, hvor man ikke synes at noget som helst – eller nogen som helst – dur. Og så er det vores opgave som skole at pege på den vigtige værdi, at det er når man har og når man ta’r sig tid til andre, at man finder sig selv.

Naturligvis er dette en værdi, der hentes lige ud af det forbillede Jesus giver os. Opmærksomheden på ’de andre’ uanset om de var kvinder eller mænd, jøder eller samaritanere, små eller store, rige eller fattige.


Tid til det der er større

Vi giver plads til tro og refleksion over de store spørgsmål i livet. Du vil møde en skole, der har et kristent livssyn med værdier, som kan give dig håb og retning i tilværelsen.

Det er naturligvis en udfordring at indkredse noget, der er så stort, at det ikke lader sig indkredse. Alligevel er det vigtigt for os at pege på det, der er ’større’.

I første omgang er det en god øvelse at pege på jorden, klimaet og skaberværket, som det, der er større. Vi har fået det og vi skal give det videre.

Dernæst er der opgaven med at føre vores elever hen til det, der er til rådighed for dem af åndelig/spirituel karakter. At de kan finde ind i en relation og en tilværelse sammen med Gud. En tilværelse hvor evangeliets hovedord som nåde, tilgivelse og livslyst bliver deres egen erfaring, og hvor løftet fra Jesus om at ville være med alle dage, bliver deres hvilested.


Alhpa

På Efterskolen har vi ikke mange lovsangsaftner, som på så mange andre kristne efterskoler, hvor mange elever kommer fra frikirkemiljøer. Til gengæld inviterer vi eleverne på Alpha kursus for at fortælle dem, hvem Gud er og hvordan vi kan komme til at leve sammen med ham.

I dette forår er der 34 elever, der (frivilligt) deltager på Alpha. Og tilbagemeldingerne fra eleverne om det, de oplever, er iøjnefaldende.


På hjemmesiden formulerer vi os sådan:

På Efterskolen Lindenborg skal man ikke tro noget bestemt for at blive elev, men du kan forvente at møde medarbejdere og elever, for hvem kristentro er det livsgrundlag, der giver formål og
 retning i livet.


2 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page