top of page

Bibelen er ikke en lovbog...

men en kærlighedserklæring

Det har været en rigtig god oplevelse at genlæse vores fælles trosskrift ”Tro til tiden”. I dette skrift fra 2013 stilles nogle af de store spørgsmål, hvis svar er blevet endnu mere aktuelle siden da.

Det har gjort mig glad at genlæse ”Tro til Tiden”. Der er oplæg til store glæder, men også nogle udfordringer. I min gennemlæsning har jeg koncentreret mig mest om kapitlet ”Bibelsyn og bibeltro”.


Bibelen skal fortolkes i den tid og kultur hvori den læses

Gud har talt til os mennesker gennem alle tider; det ophørte han ikke med for 2000 år siden. Gud inspirerer stadig mennesker, og ved Helligåndens mellemværende får mennesker, også i vores tid, visdom og indsigt til at se nye sider af Guds ord til os.


Den enkelte kristne og menigheden tolker også Bibelen, med det liv og den livsførelse de har. Hans ord er ikke statisk, men er til alle tider en dynamisk kraft, og det udvikler sig til glæde og forståelse for mennesker i den tid det læses i, den kultur vi er i, og på den måde som Gud taler til os på.


Bibelen er rettesnor for liv og lære

For 30 - 40 år siden havde næsten alle danskere en bibel stående i deres reol. Det Danske Bibelselskab har foretaget en undersøgelse, der viser at fire ud af fem danskere sjældent eller aldrig læser i bibelen. Ca. 8 % siger at de læser bibelen dagligt. Sekulariseringen har også ramt bibelen. En norsk undersøgelse har vist, at 40 % af de frikirkelige kristne, ikke åbnede deres bibel en eneste gang i hele 2014.


Det er en kæmpe udfordring for menighederne, at der er kommet så mange andre ting, man læser, før man læser sin bibel, og ofte bliver den så slet ikke læst. Hvis man ikke kender bibelens svar på livets spørgsmål, bliver det ofte tidens trend og ens egne følelser, der bliver rettesnor for liv og lærer.


Som kirkesamfund har vi her en stor opgave: At gøre bibelen til rettesnor for liv og lære for mennesker og menighed i 2022.Jesus i Centrum

Bibelen er ikke en lovbog, men en kærlighedserklæring. Det er et evangelium om håb, et glædesbudskab om at Guds rige er kommet nær, og vi er så heldige at få glimt af dette riges herlighed. Igennem tiden har vi ofte ladet lov og paragraffer være det toneangivende i bibellæsningen.


Når vi læser Bibelen med Jesus Kristus i centrum bliver vores bibellæsning og forståelse af evangeliet forhåbentlig mere kærlighed og omsorg, end hvor grænserne går, for hvem der er inde og hvem der er ude. I Jesus vendte Gud sig mod menneskeheden, og tilbød os forsoning for de forhold, vi havde forbrudt os imod. Han satte ikke spørgsmålstegn ved om vi var hvide eller brune, om vi var perfekte eller uperfekte eller om vi passede ind i et bestemt menighedsbillede. Han elskede os.


”Elskede venner, når Gud har elsket os med en så overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden?” (1. Joh. 4:11)

59 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page