top of page

Missionshistorier af bibelske dimensioner


På en konference i Chiang Mai, hvor vi deltog som medarbejdere fra Fredens Stemme, mødte vi helt utrolige beretninger om, hvordan mennesker møder evangeliet og formår at give det videre.


Indien

En eksplosiv kirkeplanterbevægelse tog vejret fra os alle. Deres mål er lige nu at nå 100.000 landsbyer med de gode nyheder og indsætte 20.000 præster/ledere. De har altså hver især ansvar for fem kirker.

Lyder det umuligt? – Ikke for dem selv. ’India for Jesus in this generation’ er deres slagord.

Med forbilleder i Bibelens Timoteus, sendes mennesker af sted for at plante kirker – og samtidig med at de begynder deres virksomhed, kobles de på et treårigt uddannelsesprogram. De har udviklet en genial model, der i stor udstrækning er online undervisning.

Lige nu er 8.965 unge mænd og kvinder under uddannelse. Præsterne indgår i menigheden på lige fod med andre og skal selv sørge for sit underhold. Samlingerne og samlingsstederne er helt enkle


Indonesien

En helt særlig mission har udviklet sig i Indonesien som er et altovervejende muslimsk land og hvor der er en lov imod at forkynde evangeliet.

Det vilkår har bragt helt nye modeller med sig. En af dem er at bruge Koranen som udgangspunkt for at pege på Jesus. For det er ikke ulovligt at få muslimer til at tale om Jesus ud fra Koranen.

I virkeligheden omtaler Koranen Jesus flere steder og understreger flere af hans gode egenskaber. Blot får han ikke titlen som Guds søn. Men siger Koranen:

Han viser os Guds ansigt og kraft

Han er Guds Ånd og Guds Ord

Han vidner om de sidste dages retfærdige dom

Han er syndfri

Hen er vejen til sandheden.


Med alt dette som udgangspunkt og ved at forblive i den muslimske kultur og besøge moskeen som alle andre i samfundet, har disse kristne fundet en vej, hvorpå de kan pege på Jesus uden at blive dømt for kristen agitation.

Når så interessen er vakt og længslen er skabt, er det også muligt at blive tilbudt bibelstudier under særlige rammer, og her sker så den overgang til kristen tro, som er målet for denne indsats.

Det er fascinerende, når kærlighed bliver opfindsom.


Som de første kristne

Det minder for så vidt meget om den første tid efter Jesus, hvor de troende jøder jo stadig gik i Helligdommen, hvor Peter på Pinsedagen pegede på de gamle skrifters forudsigelse af Jesus – og hvor ikke mindst evangelisten Mathæus peger på Jesus som opfyldelsen af de gamle profetier.


 

Faktaboks

Konferencen I Chiang Mai var organiseret af vores samarbejdspartner i Thailand, IBRA.

Deres primære fokus er i disse år at være en missionsbevægelse, der ikke bare bringer mennesker til tro, men gør dem disciple, som selv vinder disciple. ’A discipel making movement’.


88 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page