top of page

Nyt Lys


Ved en genlæsning af ”Tro til Tiden” og en ny fundering over dette lille ”skriv” har udsagnene både kastet nyt lys over min tro og bekræftet tidligere opfattelser.


Sådan skriver Peder Mørk, Aalborg, som vi i denne måned har udfordret til at genlæse Tro Til Tiden. Mørk samler sine indtryk op i klare og præcise sætninger


Gud

 • Gud er altid større end vores forståelse af ham

 • Vores formuleringer om Jesus, hans frelse og kærlighed er menneskelige og begrænsede.


Menneskesynet

 • Det kristne menneskesyn anser ethvert menneskeliv for gudgiven og ukrænkeligt. (Hverken etnisk herkomst, køn, alder, seksuel orientering, livsvilkår, handicap, religion eller politisk holdning kan ændre dette). Hvordan lever jeg op til det?


Frelsen

 • Synden er en uundgåelig virkelighed i hele skaberværket og i ethvert menneske.

 • Jesu frelse er frelse til at være menneske og ikke fra at være menneske.

 • Frelsens tid, det evige liv, er her allerede nu ved Jesus Kristus.


Etikken

 • Den sunde etik har sine rødder i det dobbelte kærlighedsbud (at elske Gud og elske sin næste som sig selv). Jeg må her revidere mit liv.

 • Det peger på en ny livsstil med alt, hvad det indebærer, efter at Helligånden har taget bolig i os.

 • Vi må ofte vælge mellem det mindste af to onder og gøre det bedste, vi kan i den givne situation.


Kirken

 • Kirken er dig og mig med vores forskelle og traditioner, og kirken er på trods heraf sammenhængskraften, der favner enhver.

 • Helligånden i mig og alle andre gør, at vi er lige overfor Gud med lige adgang til Ham.


De hellige handlinger

 • Dåb og nadver bekræfter vores fællesskab i Kristus og forkynder Guds børns enhed.

 • Nadveren er både et kald til tjeneste og omsorg for vores medmennesker og et kald til ansvar for jorden og dens ressourcer.

 • Dåbsfrihed


Bibelen

 • Bibelen er Guds enestående og normgivende åbenbaring til verden. – Det skrevne Guds ord gennem menneskeord, peger hen på Ham. - Ånden gør Bibelen levende for mig og dig.

 • Skrifterne er givet af Gud for, at vi skal kunne vokse i erkendelse af ham og hans vilje.

 • Når vi læser Bibelen har vi altid os selv, vores tid og kultur med. Det påvirker vores læsning og fortolkning.


Børnene

 • Det nyfødte barn tilhører Gud. Opvæksten og livet sidenhen skal gøre, at barnet vælger troen og dermed forbliver Guds barn.

Samvittighedsfriheden

 • Respekten for andre kristne, der læser samme skrifter som vi, men når til andre opfattelser, er vigtig.


Det er udtræk/udsagn fra pjecen. Udtræk, der gør mig godt!

Jo, jeg må erkende, at jeg har fået nye vinkler på mit gudsforhold. Jeg troede måske, at jeg vidste alt og kunne alt i mig selv, men må erkende, at ”Gud er altid større”.

16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommentare


bottom of page