top of page

Tro kirke og homoseksualitet


Behøver der at være et modsætningsforhold mellem ’konservativ seksualetik’ og evnen til at møde mennesker hvor de nu er?


Banebrydende

På ovennævnte spørgsmål svarer Mikael Wandt Laursen et rungende nej. Men han går længere end det. Igennem hele sin udmærkede bog, hvor han begrunder sine egne ’konservative holdninger’ skubber han gevaldigt til den fløj i dansk kirkeliv og ikke mindst i de danske frikirker, der per definition ikke bare afviser homoseksualitet som et livsvilkår, men også den homoseksuelle.

Laursen baner i et nuanceret syn på tingene vej for nogle nye holdninger. I hvert fald set fra et klassisk konservativt synspunkt.


Problemet er større

Laursen tager med udgangspunkt i Bibelens skabelsesberetning fat i ordet enhed – og dermed forsøger han, med mere eller mindre teologisk vægt at vise det, han anser for at være Guds hensigt med seksualiteten, at blive eet. Og således spejle det store udsagn om Gud, at han er én.

Dermed rejser han et afgjort relevant problem. For når seksualiteten – uanset hvordan og mellem hvem – får en hensigt i sig selv, og ikke den som Skaberen har givet, er den løbet af sporet i forhold til sin oprindelige hensigt, siger forfatteren. Der er brug for rigtigt meget seksualetisk refleksion også for ’de heteroseksuelle’, påpeger Laursen.


Fordømmelsen

Bogen vier meget plads til med hvilken ret, vi tillader fordømmelse overfor hinanden. I et afsnit om ordet ’vederstyggelighed’, gør forfatteren det tydeligt med et væld af steder fra Skriften, hvordan det ord bruges om mangt og meget, og at det er ganske forfejlet hvis vi specifikt tager det begreb frem om netop homoseksualitet. Det er et alment ord i GT om Guds forhold til alt fra at snyde på markedspladsen, at undertrykke de fattige over til at spise dyr, som Gud har erklæret urene (af sundhedsmæssige årsager).

I et fint afsnit får vi en gennemgang af offerkødsproblematikken i Korintherbrevet, hvor konklusionen er ’kærlighed frem for kundskab’.


Nej til vielse af samme køn

Mikael Wandt Laursen er landet på at sige nej til vielse af to af samme køn. Det begrunder han på flere måder, ved at tage de bibelske skrifter til indtægt for det synspunkt.

Det er dog iøjnefaldende, hvorledes den gode forfatter i samme åndedrag med sit ’nej’ må gøre op med det synspunkt, at et nej til vielse af homoseksuelle skal læses som et nej til anerkendelse af den homoseksuelle.

Det er heller ikke til at overse, at denne bog er skrevet, mens forfatteren selv er på vandring.

En af hans medvandrere er i øvrigt Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef hos LGBT+ Danmark, der blandt flere har skrevet en anmeldelse i begyndelsen af bogen. 

Homofobi

Leksikon: Ordet er sat sammen af ’homo = homoseksuel + gr. -fobi), inden for psykologi frygt for -homoseksuelle; fjendtlig indstilling over for homoseksuelle.

Det går som en rød tråd gennem bogen, Tro Kirke og Homoseksualitet, at homofobi, dvs. manglende respekt og anerkendelse, såvel som afvisning af medmennesker, der har en anden seksualitet end det, vi kalder den gængse, er uacceptabel for en kristen menighed.

152 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page