top of page

Ud af fattigdommens fangarme


I 2001 stiftede Francis Jackson børnehjemmet Father´s Home, fordi Gud kaldte ham til at være far for de faderløse gadebørn.


Francis’ store vision

Francis havde, og har, stor kærlighed til sit land, og han var frustreret over, at andre lande profiterede af Ghanas naturrigdomme og dermed fastholdt landet i fattigdom.

Frem for at rette sin vrede mod disse lande valgte han at bidrage til at løfte Ghana op af armod ved hjælp af en indsats for de forældreløse børn. Det er Francis´ store vision, og den vision har han holdt fast i.

Francis Jackson, stifter af Father’s Home

Vigtigheden af uddannelse

For nogle år siden vedtog Ghanas regering, at man kun måtte bo på børnehjem i 2 år. Herefter skulle man reintegreres i den familie eller landsby, som man kom fra. Den lov bekymrede Father’s Home, (FH) for hvordan ville det så gå børnene?

FH var nødt til at adlyde regeringen, så da de fandt hjemmene, aftalte de med dem, at FH ville betale for mad, tøj og skolegang. For kun igennem uddannelse, kan landet løftes op ad fattigdom.

Da FH i efteråret 2019 etablerede deres førskole (som nu er en rigtig skole med 50 elever op til og med 2. klasse), var det også udtryk for den store vision. Ved selv at etablere en skole kunne FH sikre børnene et godt fundament for deres videre uddannelse.


Økologisk og social bæredygtighed

Fremadrettet ønsker FH at have fokus på økologisk og social bæredygtighed.

Økologisk bæredygtighed handler om at gøre en indsats for miljøet bl.a. via ansvarligt forbrug og produktion. I den forbindelse har Francis planer om at plante træer på deres grund. Træer, som kan bidrage til at rense luften for CO2. Og han er bevidst om, at FH´s gartneri skal drives bæredygtigt med gødning fra hønsefarmen.

Social bæredygtighed handler om begreber som social retfærdighed, sundhed og livskvalitet. Der er grund til bekymring for den ghanesiske befolkningstilvækst, da det på sigt kan blive vanskeligt for Ghana at brødføde sin befolkning. FH håber, at de via kvalitetsuddannelser til mange unge kan opnå bedre social retfærdighed, øget sundhed og livskvalitet, samt at der fødes færre børn i takt med, at kulturen ændres.


Min motivation for tjeneste i Ghana-udvalget

Min kærlighed til FH blev vakt i 2012, da jeg besøgte dem og så det trygge og kærlige hjem, som dygtige ansatte formåede at etablere for de forkastede børn.

Når jeg fortsat brænder for arbejdet på FH, skyldes det primært den forskel, det gør, for de forældreløse børn. Jeg har tillid til ledelsen og bestyrelsen derude, og når jeg er der på tilsynsbesøg, oplever jeg, at indsatsen virker, og at de vækster. De startede med et børnehjem med 7 børn. Nu drager de omsorg for ca. 100 børn/unge og for 50 enker. Og de driver hønseri, gartneri og skole.

Jeg motiveres også af udvalgsarbejdet, hvor vi hver især byder ind med det, vi kan bidrage med og af samarbejdet med de andre missionsfelter, hvor vi deler glæder, udfordringer og erfaringer og velsigner hinandens felter.

Får du mulighed for at komme med i et missionsfelt, så slå til! Det giver oplevelser, relationer, fællesskab, rejser, kulturforståelse og viden om mangt og meget.


Det giver så meget mening!

16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Bình luận


bottom of page