top of page

Et usædvanligt år

Missionsforbundets Årsskrift 2020 - leder


Du kan downloade årsskriftet nederst i artiklen

2020 blev et usædvanligt år. Vi lærte at tage forbehold og at erkende, at vi ikke altid kan gøre, som vi vil. Alt det sædvanlige blev fejet af banen, da Covid 19 gjorde sit indtog i landet og satte dagsordenen for, hvad der var muligt, og hvad der ikke kunne lade sig gøre. ”Aflyst” var et ord, vi desværre blev nødt til at bruge alt for ofte.


Sommerstævne

Da statsministeren den 11. marts 2020 meddelte, at kirkerne skulle lukke sammen med resten af samfundet, blev vi alle ret chokerede. Det berørte alle lokale kirker, men også det nationale fællesskab. Hen på foråret begyndte vi at overveje, om det ville blive muligt at gennemføre årets Sommerstævne. Vi nåede dog aldrig selv at træffe en beslutning om dette, inden statsministeren meddelte, at alle store arrangementer skulle aflyses hen over sommeren.


Når dette skrives, ved vi ikke, hvad vi må i sommeren 2021. På grund af mange usikkerhedsmomenter har vi desværre måtte aflyse stævnet endnu engang. Derfor ser vi frem til Sommerstævne 2022, som vi forventer vil blive en stor ”gensynsfest”.


Digitale andagter

Selvom vore muligheder til at mødes på tværs af landet i store dele af 2020 blev begrænset, skete der dog en del i Missionsforbundets regi hen over året. Under den første Corona-nedlukning blomstrede kreativiteten ude i menighederne og i det nationale fællesskab. Det førte blandt andet til, at Missionsforbundets præster på skift lavede videoandagter, som blev delt på Missionsforbundets facebookprofil. Disse andagter var med til at markere vores samhørighed i en tid, hvor vi ikke kunne mødes.


Vision 2022

Visionen om ”menigheder, som lever og vokser”, også kaldet ”Vision 2022”, har haft vanskelige vilkår i et år, hvor kirkerne gennem lange perioder har været ramt af nedlukninger og restriktioner. Men visionen lever, og der har gennem hele året været arbejdet med at virkeliggøre denne på forskellig vis. Et af fokusområderne er menighedsudvikling gennem den proces, vi kalder Vital. Flere menigheder er i gang med dette, men har måtte forlænge processen på grund af restriktionerne. Vestermarkskirken i Grindsted er den seneste menighed, der i september 2020 gik i gang med Vital.


Nytænkning omkring ordination

En længerevarende proces blev afsluttet, da repræsentantskabsmødet i september 2020 vedtog et nyt reglement omkring ordination. Vi har besluttet at højne ordinationen som en værdi i vores kirkesamfund. Vi tror, at flere præster med de nye formuleringer om ordination, vil vælge at lade sig ordinere.


Det økumeniske samarbejde

Gennem året har vi deltaget i det økumeniske arbejde i Danske Kirkers Råd og Frikirkenet. Begge steder har der blandt andet været fokus på den politiske udvikling i spørgsmål, der vedrører kirkelivet. Gennem disse to organer udtaler kirkerne i Danmark sig med fælles røst overfor politikerne med høringssvar på lovforslag, når dette er aktuelt. Udover høringssvar har vi gennem Danske Kirkers Råd været medunderskrivere af et brev til statsministeren, hvori vi udtrykker vores bekymring over et lovforslag om tvangsoversættelse af prædikener på andre sprog end dansk.


Løft blikket

Denne skrivelse er et tilbageblik på sidste år. Men nu er tiden inde til at løfte blikket i tro (Esajas 49,18 og 60,4), at se fremad og se nye muligheder for at fremme Guds rige i tiden, der ligger foran os. 

Du kan hente vores årsskrift i en farveudgave, med masser af gode billeder eller en printervenligudgave lige herunder


Årsskrift 2020_printervenlig
.pdf
Download PDF • 828KB
Årsskrift 2020_opslag
.pdf
Download PDF • 33.14MB


77 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page