top of page

Guds Ord som autoritetJeg er en ung mand på snart 71 år, der overgav sit liv til Jesus som 15-årig. Jeg er opvokset i et hjem, hvor min mor og far tog mig med i kirke. De opfordrede mig til at gå i søndagsskole, juniorklub og ungdomsmøde samt at tage på mange sommerlejre i Danmark.


Folk med mandsmod

Jeg er Herren evig taknemlig for, at der i min barndom og ungdomstid var nogle søndagsskoleledere, ungdomsledere og præster, der var mænd nok til at stå fast på Guds ord som den autoritet, det er.

Jeg er glad for, at disse personer fortalte os om, at der skete et syndefald i Edens have, at mennesket valgte Gud fra med den konsekvens, at synden og døden kom ind i verden, og vi blev adskilt fra Den almægtige Gud.

Taknemmelig

Jeg er glad for, at disse ledere fortalte os, at hvis ikke vi får sagt Ja til Jesus Kristus, hvis ikke vi har syndserkendelse, hvis ikke vi ser, at vi har brug for Jesu død på Golgatas Kors og Hans opstandelse fra graven, hvis ikke vi ser, at vore egne tankeopbygninger og gode gerninger ikke strækker til over for Himlens og Jordens Skaber, så er der kun et sted vi mennesker kommer hen når vi dør, og dette er i den evige fortabelse i Helvede.

Jeg er Herren uendelig taknemlig for, at der var nogen der tog Guds ord alvorligt, og fortalte om Jesu lignelse om Lazarus, der efter sin død af engle blev båret til Abrahams skød og da den rige mand slog øjnene op, befandt han sig, hvor der var en brændende lue. Når Jesus forkynder således, så må vi andre bare bøje os i ærefrygt for Ham, og lade Hans ord stå til troende, alt andet er i mit perspektiv hovmod og en form for hån mod Herren Jesus Kristus.


Guds ords autoritet er ikke ”in” i mange menneskers bevidsthed mere, og denne tendens sniger sig også ind i mange kirker og ind i mange præsters forkyndelse, således det ikke er ”politisk korrekt” at forkynde, at Bibelen er Guds Ord, og Hans ord er sandhed, og at der findes et helvede for de mennesker, hvis navn ikke er indskrevet i Livets bog. Ofte er forkyndelsen, at Gud er kærlighed, og vi behøver ikke bekymre os så meget mere om synd, dom og fortabelse, fordi ”Helvede nok ikke findes”, det er nok ikke så galt endda – Gud er jo nådig og kærlig, Han vil da ikke straffe ellers gode mennesker med en evig fortabelse i helvedes ild.


Det er korrekt Gud er nådig og kærlig, men Han er også Hellig og synd kan ikke komme i nærheden af Ham. Nåden kommer først til udtryk i et menneskes liv, når det først erkender sin synd i sit liv, når det erkender at den eneste redning fra Helvedes ild er at bøje sig for Kristus og bede Ham om nåde og tilgivelse for sine synder. Nåden kommer videre til udtryk i livet sammen med Kristus, fordi vi alle har så let til at begå synder, og vi alle igen og igen kan komme til Ham og bede om tilgivelse for vore synder.


Jeg vil ikke betvivle, at der kan være mange mennesker der kan have følt sig måske skræmt ind i Guds rige, fordi de blev konfronteret med, hvad vil der ske, hvis du døde i nat. Ville du havne i Himlen sammen med Jesus, eller ville du gå evigt fortabt. Jeg tror mange mennesker en dag vil stå foran Jesus og takke Ham for, at der var nogen i livet der tog evangeliet alvorligt, og forkyndte hvad Bibelen lærer, således de fik et skub henimod Jesu kors og fik oplevet Hans frelse og tilgivelse.


Vi skal huske på, at vejen til mødet med Jesus kan ske på rigtig mange måder, men der er kun én vej til Faderen og Himlen, og den går kun igennem Jesus Kristus, fordi Han er Vejen, Sandheden og Livet.

315 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page