top of page

En del af pakken til nye medlemmer


I en serie af artikler stiller MAGASINET skarpt på dokumentet, TRO TIL TIDEN, der udkom i 2013. Med fokus på nogle af de helt centrale emner, som vores kristne tro og hverdag indeholder, forsøger dette dokument at præsentere de byggeklodser, som de allerfleste af os i vores lokale menigheder efter to års dialog kunne være enige i som bærende elementer.


Hver gang vi har kirkekursus i Vestermarkskirken, så er ”Tro til tiden” en del af den pakke de nye medlemmer får med hjem. Vi går ikke igennem hæftet slavisk, men opfordrer folk til at nærlæse det derhjemme.


Opmuntrende

Det er en god ting at nærlæse dette hæfte regelmæssigt for at få opfrisket elementer af vores teologiske ståsted som kirkesamfund. Man bliver opmuntret, når man læser disse overordnede punkter til hver overskrift, som indledes med Livet i…

De peger alle tilbage til ét af vores mottoer i Det Danske Missionsforbund: Livet over læren.


Plads til bredde

Selv om vi har nogle grundlæggende byggesten for vores tro nedskrevet i dette hæfte, så kan det jo komme til udtryk på mange forskellige måder – heldigvis. Vi er enige om rammerne, men vi kan godt ind i mellem overraskes over at bag vores enighed, så er der forskel på hvordan vi forholder os til byggestenene.


Plads til ufuldkommenhed

Derfor kan livet i kirken både være helt fantastisk og samtidig svært og udfordrende at være en del af. Der er jo ingen som er fuldkomne. Vi fejler og lærer henad vejen.

Jeg tror at kirken i udgangspunktet er et af de bedste steder at være, fordi den er indstiftet af Jesus. Når han beriger os med sit nærvær og menigheden handler på hans befalinger, så opstår der noget som ikke findes andre steder.

Kirken er ikke blot en bygning, men et fællesskab, hvor Jesu ord og Helligåndens nærvær er til stede. Mennesker bliver mødt direkte af Gud og gennem andre mennesker med kærlighed, omsorg og tilbud om medvandring.


Enestående

Kirken kan noget som ingen andre kan. Vi skal ikke prøve at konkurrere med andre omkring aktiviteter eller events, men koncentrere os om det vi som kirke er kaldet til at være og gøre. Samfundet og verden skriger efter at vi kan være Guds kirke og synliggøre det på en måde som ikke kan opleves andre steder.

Alt, hvad Gud har skabt, længes efter at få del i den herlighed, som hans børn engang skal få. Rom 8:19

Kirken er ikke fuldkommen og der vil være uoverensstemmelser, misforståelser, sårethed, men også masser af tilgivelse, nåde, genoprettelse, forsoning og helbredelse.


Et godt billede

Hjulet er et godt billede på kirken, fordi inderst er navet, som symboliserer Kristus. Han er menighedens Herre og centrum. Egerne er alle koblet til navet, som illustrerer alle dem som ønsker at være en del af kirken og fællesskabet. Når de er forbundet til fælgen på hjulet, så kan hjulet få fremdrift. Alle er nødvendige for at skabe fremdrift. Når nogle eger mangler, kan hjulet blive skævt og ulige. Dog er det største, at de eger som er tættest på navet og dermed tæt på Jesus er også tæt på hinanden. Vores primære opgave er at holde os tæt til Jesus, følge efter ham og handle på den tro som frelser os.

Verden trænger til at se en ufuldkommen menighed, som elsker Jesus, og som lader hans lys skinne på vores ofte fragmenterede og knuste liv.

15 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page