top of page

Er sagen god nok?


På Lederforum ´23 i Århus stillede Ib Sørensen i sin undervisning om frivillighed spørgsmålet: ”Er sagen god nok”?


Baggrunden for spørgsmålet er flere menigheders oplevelse af mangel på frivillige medarbejdere. Det være sig til menighedsrådet, til arbejdet med børn og unge og andre områder. Den samme tendens ses i det fælles nationale og internationale arbejde. Der er gode muligheder for at stille op som kandidat til landsledelsen, at engagere sig i internationale missionsudvalg, eller at være medarbejder blandt børn og teenagere på lejre og stævner. Men der er sjældent kamp om pladserne. Hvorfor ikke?


En sag der er værd at kæmpe for!

Det handler om at formidle evangeliet til stadig flere mennesker. Er den sag ikke god nok? Jo, det er en super god sag, der er værd at kæmpe for! Hvorfor så ikke engagere sig i kirke og mission gennem de tjenestemuligheder, der er? Har vi mistet perspektivet? Har vi glemt, hvilken forskel evangeliet kan gøre i de menneskers liv, der endnu ikke kender det?


Eller er det vores eget forhold til både Kristus, kirken og medmennesker, der ikke er lige så brændende, som det var engang? Det er spørgsmål, som hver enkelt Kristus-efterfølger må overveje.


Begrænsninger eller muligheder?

Der er også spørgsmål, vi som lokalmenigheder og kirkesamfund må overveje. Sagen er i sig selv god nok. Men er måden vi præsenterer den på god nok?

Har vi gjort mulighederne for tjeneste for få og for specifikke? Oplever mennesker sig mødt af begrænsninger frem for muligheder for udfoldelse af de gaver og evner, de bærer på? Tænker vi for snævert om, hvad det vil sige at være kirke? Er vi for optaget af at få mennesker til at passe ind i gamle strukturer?

Hjælper vi mennesker til at finde ind i den tjeneste, de er udrustet til? Eller er vi kun optaget af at få dem til at passe ind på vores ledige poster?


Personlig refleksion

Hvad brænder du for? Hvordan kan den brand blive udlevet i tjeneste for Guds rige?

129 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

ความคิดเห็น


bottom of page