top of page

Frivillige medarbejdere – kirkens livsnerve


En af de vigtigste forudsætninger for en frikirkes liv er frivillige medarbejdere. Kirken har naturligvis et stort behov for præster og eventuelt andre ansatte, som på fuld tid eller i dele af sin arbejdstid står til rådighed for den lokale kirke.

Men disse tjenester kan ikke stå alene. Der er brug for frivillige medarbejdere. Uden disse, dør kirken. De frivillige medarbejdere udgør i høj grad menighedens livsnerve.


Engagerede ildsjæle

Frivillige medarbejdere er ofte engagerede ildsjæle. Vi har nogle gange en tendens til at bede frivillige om at udfylde ledige poster for at kunne holde kirkens program kørende. Derfor sker det af og til, at nogen påtager sig en opgave, som de ser nødvendigheden af, men som de dybest set ikke har lyst til. Det skaber ikke glade medarbejdere, men det holder hjulene i gang.


Der er dog en anden og bedre vej at gå. Det er langt bedre at slippe ildsjæle løs til at gøre det, som de brænder for. Det skaber engagerede, idérige og glade medarbejdere. I nogle tilfælde vil det betyde nye tjenester og nye aktiviteter i og ud fra menigheden. Ofte vil det også vise sig, at der faktisk er nogle, der brænder for at udfylde de ledige poster i de aktiviteter, der allerede findes. Når mennesker får lov at tjene med det de brænder for i gamle og nye tjenester, vil menigheden blomstre.


Blomstersamtaler

Thomas Sjödin, som underviste på Sommerstævnet for nogle år siden, fortalte om ”blomstersamtaler” i menigheden i Göteborg. Det var samtaler som menighedens ledelse havde med menighedens medlemmer. Målet med samtalerne var at finde ud af, hvad den enkelte brændte for og derefter at slippe vedkommende løs med dette. Tankegangen var, at hvis mennesker tjener med det, de brænder for, vil de blomstre. Og hvis mennesker blomstrer, vil menigheden blomstre.


Mangfoldige tjenester

Hvilke tjenestemuligheder findes der i den lokale menighed? Svaret på det spørgsmål bliver ofte for snævert, fordi det gives ud fra de aktiviteter, som kirken måske har haft gennem mange årtier. Der er ikke i udgangspunktet noget galt med disse. Men i de fleste menigheder, er der mennesker, der gerne vil tjene med, men som ikke føler, at de passer ind i systemet.


Vi må derfor tænke ud af boksen. Kirkens mission bør ikke kun rumme det, vi plejer, men bør til enhver tid formes af de mennesker som Gud har sat sammen i den lokale menighed. Mennesker som er udrustet på forskellige måder til mangfoldige tjenester i og for Guds rige. Lad os slippe ildsjælene løs i kirken.


Tak

Til sidst skal nævnes en stor tak til alle frivillige medarbejdere. Uden jer ville kirken ikke blomstre. I er kirkens livsnerve – og dermed guld værd for kirken. Tak for jeres tjeneste.

46 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page