top of page

Led med dit liv

Fire grundprincipper for at lede børn og unge
De svenske landskaber stryger forbi i en vældig fart ombord på Arlanda Expressen, mens jeg sidder og reflekterer over dagens sidste møde med mine nordiske kolleger.

Jeg glæder mig over den "guldklump" vores værter Carina Dernulf og Magnus Sternegård, hhv. generalsekretær og vicegeneralsekretær i svenske Equmenia, havde præsenteret for os.

Guldklumpen er en bog, som Magnus har skrevet i Equmenia regi, der nu bruges som grundbog for børne- og ungdomsledere i hele Equmenia.


Siden da har MBU, Missionsforbundets Børn og Unge samarbejdet med BBU, Baptistkirkens Børne- og Ungdomsforbund om at få bogen ud til vores ledere.

ProRex hjalp os med at få den udgivet på dansk, den blev præsenteret på MBU’s og BBU's årsmøder i 2020, men Corona restriktioner satte en kæp i hjulet på vores store planer for bogens lancering. En af dem der faktisk har læst bogen er den nye formand for MBU's lokalforening i Sorø, Inge Overgaard Jakobsen. Så jeg har spurgt Inge om hendes umiddelbare respons på bogen.


Hvilket indtryk sidder du tilbage med efter læsningen af bogen?

Opbygningen i bogen er systematisk og grundig. Den giver et godt overblik og det siger mig noget om, at den er godt gennemarbejdet. Jeg finder ikke alene svar på det, jeg kan gruble over i forberedelserne til fx børnekirke, men bogen lærer mig også at finde ind i Guds nærhed og fokusere på den velsignelse det er at være i tjenesten for børn og unge.


Er der noget i bogen der blev til særlig glæde, opmuntring eller velsignelse for dig?

Bogen er til stor glæde for mig. Jeg har faktisk arbejdet med ledelse af børn og unge i mange år, og jeg har aldrig mødt så nærværende litteratur til forberedelse og personlig inspiration, som jeg gør i Led med dit liv. Jeg oplever mig imødekommet og favnet, som børnekirkeleder.

Det er tonen, jeg bliver opmærksom på i bogen, at det, jeg gør som leder og i mit liv, har uendelig stor betydning for ledelse af børn og unge. Jeg synes, at det er så vigtigt, at børn og unge ikke forsvinder ud af kirken, når de fx vokser ud af børnekirken. Det sker nemt, og jeg har set det mange steder, at menigheder ikke får integreret børn og unge i gudstjenesten ved at skabe relationer til ungdommen og påtage sig det ansvar, det er at lede og forpligte børn og unge i gudstjenesten. Det forhold tager Led med dit liv også op.

Mange spørgsmål og gode svar

Led med dit liv prøver at besvare et væld af spørgsmål, som fx:

Hvorfor leder jeg?

Hvordan giver jeg plads til Gud i min hverdag?

Hvordan leder vi som Jesus, så andre vokser i kærligheden til Gud?

Hvordan leder vi børn og unge, som et fællesskab? Og:

Hvordan sikrer vi at børn og unge ser og forstår, hvor vigtige de med deres erfaringer, gaver og evner er for vores fællesskaber?


Det allervigtigste

Det vigtigste spørgsmål, som bogens forfatter ønsker at svare på, er: Hvordan lykkes vi som kirke med at give det bedste vi har, en levende og frelsende tro på Gud, til vores børn og unge?

Bogens svar er, at vi må sikre børns involvering i kirkens liv og aktiviteter og at børns tro skal forankres i fortællinger, relationer og oplevelser.


Gennemtænkt og velfunderet

Magnus Sternegård formulerer det med fire pædagogiske grundprincipper, som pakkes ud i bogens tre hoveddele: Fire grundprincipper for at lede mig selv, lede som kirke og lede børn og unge.

De fire pædagogiske grundprincipper er blandt andet baseret på teorier udviklet af religionspædagogen Ivy Backwiths og teologen Lawrence Richards, fire grundprincipper for kristne aktiviteter.

Derudover trækker bogen på den norske teolog Erling Birkedals forskning og langtidsstudie af tro hos unge. Hans studie viser nemlig at børn og unges gudstro udvikles når den forankres kognitivt, socialt og emotionelt.

I bogen "Led med dit liv", præsenteres dette som grundprincipperne: Fortællinger, relationer, oplevelser og involvering. Dette sidste princip beskrives som den grundlæggende præmis for det kristne fællesskab og helt afgørende for, at vi kan forme et miljø, hvor børn bliver set og hørt. Et sted, hvor der kan opstå et stort inkluderende "vi".


Involvering og medbestemmelse

Magnus Sternegård gør en dyd ud af at forankre bogen i anerkendt forskning og pædagogiske teorier. Helt konkret er sociologen Roger Harts "Deltagelses-stige" teori central og underbygger involvering, som grundprincip.

Teorien beskriver grader af børn og unges medbestemmelse i egne aktiviteter og hvordan en høj grad af involvering og medbestemmelse øger unges motivation til at lære nyt, udvikler følelsen af fællesskab og fremmer viljen til at tage ansvar for egen læring.


Når børn og unge involveres, oplever de, at de kan påvirke og være en del af aktiviteterne - deres egne liv. Som kirke udfordres vi derfor til at lade børn og unge tage del i menighedens opgaver, blive regnet med, få lov til at vokse i deres gaver og bidrage, så deres gudstro bliver deres helt egen.


Ikke kun oplære

Børn og unge skal erfare fortællingerne fra Bibelen og ikke kun høre dem. Tanken er at vi skal gå længere end bare at oplære børn i kristen tro, vi skal hjælpe dem til at forbinde tro og liv, så at Bibelens fortællinger, kirkens fortælling og vores egne fortællinger er med til at forankre troen i børns egen virkelighed og liv.


Igennem trygge relationer, oplever børn både tilhørsforhold og tillid i et fællesskab. Det er grundlæggende for en voksende tro. Vi kan være med til at skabe sådanne fællesskaber ved aktivt at opmuntre og udfordre børn og unge til at tage skridt i tro.

Målet er da, at børn må lære at skabe gode relationer til Gud, skaberværket sig selv og andre. Det lærer de blandt andet ved at se ledere og fællesskaber, der lever i kærlighed til Gud, sig selv, andre mennesker og skaberværket.

Ved at børn og unge involveres og deltager i fx gudstjenester, bøn eller sang skabes de rum, hvor de selv kan opleve Guds nærvær.


Hvem skal læse bogen?

Hvis du er interesseret i både praktisk viden og den tilhørende teori, og er du leder for børn, teenagere eller unge mellem 0 og 100 år, så henvender bogen sig til dig. Du vil blive udfordret til at reflektere over dit eget liv og lederskab.

Jeg tror dog, at man får allermest ud af bogen, hvis man læser bogen sammen med andre. Her bliver Led med dit liv et virkelig godt indspark i en lokalforenings eller menigheds lederudvikling - den hjælper dig også til at reflektere over barnets plads og rolle i din menighed. 


Faktaboks

Equmenia er en kristen børne- og ungdomsorganisation med cirka 350 lokalforeninger i Sverige. Den er Equmeniakyrkans børne- og ungdomsarbejde, hvor det lokale foreningsarbejde foregår i samarbejde med en menighed. Der er cirka 30.000 aktive ledere og medlemmer i Equmenias foreninger. Equmenia er opstået af en sammenlægning af Missionsforbundets, Baptistkirkens og Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde i Sverige.


Led med dit liv

Pris: 249,95

Forlag: Prorex

Forfatter: Magnus Sternegård

Originaltitel: Led med ditt liv

Oversætter: Heidi Bobjerg

Format: 170 x 205 mm

360 sider paperback med flap

33 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page