top of page

Levende gud – levende kirke


Tidligere i denne måned har vi fejret påske. Vi har fulgt Jesus ad lidelsens vej til korset og til graven. Og vi har glædet os over Jesu opstandelse påskemorgen.


Gud er død

Fra tid til anden debatteres det, om Jesus er død eller levende. Sådan har det altid været. I 1888 udtalte den tyske filosof Friederich Nietzsche at ”Gud er død”.


Samme år mødtes en gruppe mennesker i Nietzsches naboland mod nord. De proklamerede at ”Jesus lever”. De mødtes i trosfællesskaber i hjemmene. Trosfællesskaberne udviklede sig til menigheder, og menighederne dannede i fællesskab vores kirkesamfund.


Levende kirke

Det som begyndte i 1888, blev født ud af en vækkelse. Det engelske ord for vækkelse er revival, som dybest set betyder genoplivning. Noget som var dødt, var blevet vakt til live på ny. Ligesom Kristus blev genoprejst fra de døde, blev troen genopvakt i mange mennesker. En levende tro, som ikke byggede på filosofisk tankegang. Et møde med en levende Gud skabte levende menigheder, som med stor iver talte om både Jesu død og hans opstandelse.


Opstandelsesvidner

De bibelske påskeberetninger indeholder fortællingen om Judas’ svigt. Nogle uger senere kom Helligånden over apostlene, og verdenshistoriens første kirke blev til. Da mente apostlene, at der skulle findes en person til at erstatte Judas.

Sammen skulle de lede den nye kirke fra Jerusalem og lige til verdens ende. Det kunne lyde som om, der var brug for en dygtig organisator. Men det var noget andet, de fandt vigtigere: En som sammen med dem kunne være vidne om Jesu opstandelse. Se Apostlens Gerninger 1.21-22. De søgte ikke efter en strategisk leder, men efter et opstandelsesvidne.


Eftertanke

Kirken blev fra sin begyndelse ledt af mennesker, der vidnede om Jesu opstandelse. Det gælder både den globale kirkes begyndelse og vores kirkesamfunds begyndelse. Hvad er vores vidnesbyrd i dag? Er det et vidnesbyrd om kirken og alt det gode, vi gør der? Eller er det et vidnesbyrd om Kristus, der brød dødens magt og dermed bringer håb ind i verden?

Er vi ligesom den første kirke en levende kirke, der består af opstandelsesvidner?

62 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommentarer


bottom of page