top of page

Osted frikirke søger en præstVil du være med til at lede og samle Osted Frikirke om at være en kirke,

 • med fokus på at videregive troen til børn og unge,

 • som er åben for mennesker, som er nysgerrige på at forstå hvad troen kan give og

 • som ønsker fællesskab om og omsorg for alle kirkens medlemmers udvikling i dagligt liv som troende?


Er du...

 • teologisk velfunderet og en nuanceret forkynder med stærk rod i de bibelske fortællinger,

 • god til at motivere, organisere og inspirere frivillige ledere, så kirkens arbejde drives og kirkens medlemmer udfordres og støttes til frivilligt engagement,

 • i stand til at indgå i ledelsen og i det daglige påtage dig ledelsesmæssige opgaver i nært samarbejde med menighedsrådet og andre ledere,

 • nysgerrig og interesseret i mennesker og god til at kommunikere med forskellige personligheder og mennesker i forskellige aldre,

 • i stand til naturligt at indgå i børne- og ungdomsarbejde og den kontakt med forældre som hører til dette,

vil vi meget gerne tale med dig om en ansættelse som kirkens præst.


Det vil være en fordel at du...

 • kender til rammerne for en frikirkes liv,

 • har en teologisk uddannelse eller teologisk skoling,

 • har eller påtænker at have bopæl lokalt.

Som udgangspunkt er ansættelsen fuld tid, men vi taler gerne om evt. deltid og såfremt deltid er ønsket, forventer vi at supplere ansættelsen med en eller flere andre deltidsansættelser.


Osted Frikirke er en landkirke med et relativt stort opland, placeret i Osted, lidt syd for Roskilde. Vi er ca. 90 medlemmer og dertil en hel del børn i førskole alderen.

Der er ordnede løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsordning, efter overenskomst for præster i DDM. Kørsel i egen bil i kirkens tjeneste honoreres efter statens høje takst. Der er tjenestebolig til rådighed, men ikke bopælspligt.


Som ansat i Osted Frikirke forventer vi at du indgår i præstefællesskab med Det Danske Missionsforbunds (DDM) præster, samt bliver en del af udviklingen af DDM, hvor dette måtte være relevant. Vi ser også gerne at du engagerer dig i økumenisk fællesskab med andre lokale kirker og deres præster.


Ansøgning med CV sendes til Menighedsrådets formand John Haugegaard på mail jhaugegaard@gmail.com. Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte John på tlf 23712266 eller alternativt menighedens nuværende præst Gunni Bjørsted på tlf 2498 9090.

256 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commenti


bottom of page