top of page

Præsteskifte i Frikirken Salem

Med ønsket om at skabe et miljø for næste generation har kirken valgt at kalde en ung præstFrikirken Salem har ansat Bo Nicolai Skov som kirkens nye præst per 1. februar i en stilling på 75 procent. Bo er gift med norske Thea, der netop har afsluttet en uddannelse som sygeplejerske. Vi byder Thea og Bo varmt velkommen!


Bo fortæller om sig selv:

Jeg har haft min gang i Vestermarkskirken i Grindsted gennem en stor del af min barndom og ungdom og har fået rigtig mange gode ting med i bagagen derfra.

Jeg er en person med mange interesser, blandt andet musik - både som udøvende og som lytter - og desuden gaming, E-sport og computer - generelt set alt der er teknisk.

Jeg er også en drømmer, der trives godt i selskab med andre, der vil drømme med og se muligheder i det samfund, vi som kristne er en del af.

Jeg har en bachelor i praktisk teologi fra Ansgar Teologiske Høyskole i Kristiansand. Det er en teologisk uddannelse, med fokus på områder som: Sjælesorg, kommunikation, organisation og ledelse, samt missiologi. Uddannelsen tager sigte på at give en interkulturel forståelse for den mangfoldighed af kulturer, vi møder hver eneste dag.


Dertil får den studerende en grundlæggende forståelse af kirkens historie og udvikling, fra urkirken til i dag og en forståelse af Biblen, både som en samling af historiske dokumenter og som en kilde til vores tro, åndsliv og relation til den treenige Gud.

Dogmatikken og andre lignende teologiske fag har givet et godt overblik over kirkens mangfoldighed, og hvorfor vi tror, hvad vi tror.

Da Ansgar kun ansætter personligt troende til at undervise i teologi, har vi som studenter haft åndelige ansvarlige mentorer, der i stor grad har bragt deres egen tro og erfaring ind i den akademiske undervisning til stor inspiration for os studerende. 


Ruth Cilwik andersen stopper som præst i Frikirken Salem i Frederiksværk


I de sidste ni år har vi nydt godt af at have Ruth Cilwik Andersen ansat ved Frikirken Salem i FrederiksværkRuth Cilwik Andersen

Allerede i juli 2019 udtrykte Ruth et ønske om at finde et godt tidspunkt for hendes ansættelses ophør. Formelt stoppede Ruth derfor som præst den 30. juni 2020, men har det sidste halve år haft en projektstilling på 20 procent med fokus på kirkens børn og teenagere.


Vores Rock Solid gruppe, der er en aktivitet for teenagere, hvor nogle er kommet til via kirkens spejderarbejde, har haft rigtig meget glæde af Ruths store indsats. Igennem alle årene har Ruth gjort et meget stort arbejde i menigheden og været med til at etablere mange kontakter ude i byen. Vi har deltaget på den lokale krudtværks-festival ligesom det også var Ruth, der stod for et meget stort og velbesøgt Juleevent i byens kulturcenter, Gjethuset i december 2019.


Ruth har betydet meget for mange i alle aldre både i og udenfor menigheden og har blandt andet også haft en god kontakt til byens socialt udsatte. Stor tak til dig, Ruth, dit engagement og mange gode tanker om at være menighed i disse år. Vi ønsker dig Guds rige velsignelse på din videre færd.


Tak.

162 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page