top of page

Skal Missionsforbundet hedde noget andet?


Nu hedder det ikke mere Repræsentantskabsmøde, Forbundsråd og Missionsforstander og der er muligvis flere forandringer på vej.I januar 2021 ændrede DDM navnet på sit nationale råd, Forbundsrådet, til Landsledelse, missionsforstanderen blev til generalsekretær og repræsentantskabsmødet tog navneforandring til det mere mundrette årsmøde. På det kommende årsmøde i august i Grindsted er der endnu en forandring på vej. Landsledelsens formand, Brian Kjøller skriver:


’Efter endnu et år med aflyste arrangementer og besværlige restriktioner, bliver det fantastisk at mødes med alle menighederne i Missionsforbundet om de ting, som vi er fælles om.

Vi vil tage os god tid til at synge sammen, tale sammen, blive inspireret sammen, spise sammen, erfare nyt fra missionsfelterne sammen, høre om menighedsplantninger sammen, tage stilling til vores fælles fremtid og navn sammen, og meget mere’.


Nyt navn

Det kan næppe være en overraskelse, at et evt. navneskifte er et af de væsentlige punkter på dagsordenen. Det er hen imod 30 år siden, at Missionsforbundets ledelse sonderede terrænet for at skifte over til noget i retning af Evangelisk Frikirke. Det lykkedes af flere grunde ikke. Bl.a. var den menighed i Randers, der gik ud af Missionsforbundet i begyndelsen af 70’erner og derefter kaldte sig Den Evangelisk Frikirke ikke begejstrede. De seneste 4-5 år har en proces angående navneskift været i gang i alle menigheder og den bredde, som vi altid hylder som en værdi, har naturligvis gjort det vanskeligere at finde et resultat. Der er imidlertid lige så stille og gennem de seneste måneder blevet nogenlunde samling o et navn. Det skal vise sig om det holder til afstemningen.

Nyt fokus

’Årsmødet bliver startskuddet til en tid, hvor vi vil ”rebrande” vores kirkesamfund’ siger Brian, ’vi vil komme til at se og genopdage værdien i vores fælles historie og identitet og feje historiens støv af begreber som Guds børns enhed og synderes frelse, Livet over Læren, mm. Det bliver også en genopdagelse af hvor meget mere vi kan bære som fællesskab, end vi kan hver for sig og dermed fortsat være menigheder i mission og med en mission’.


Et godt år

Det kommende år vender Inspirationsdagen i januar tilbage, nu med afvikling henholdsvis i Jylland og på Sjælland: Sommerstævnet i juli anses også for sikker. Fremover vil det altid være den 4. uge efter skolernes sommerferie er begyndt – i 2022 altså uge 29.


Årsmøde

Ifølge nye regler fra Kirkeministeriet skal trossamfundene aflevere regnskab til Trossamfundsregisteret senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Det vil altså sige ved udgangen af maj. Da DDM’s regnskab formelt godkendes på vores årsmøde. Skal dette altså afvikles indenfor denne tidsfrist.


Årsmøde i 2022 rykker dermed ud af sommerstævnet og vil blive afholdt 21. maj.

47 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page