top of page

YFC i DK i mere end 70 år


Det var ikke til at vide, hvordan det ville gå, trods håb og drømme. Men UFK, der senere blev til YFC, endte alligevel med at være et af de mere markante tværkirkelige initiativer i dansk kirkeliv i sidste halvdel af 1900-tallet og ind i vores århundrede.


Den kendsgerning, at der i en række nyere kirkedannelser i Danmark - og i Oasebevægelsen - er tydelige YFC-aftryk har fanget opmærksomheden hos kirkehistoriker og professor på Menighedsfakultetet i Aarhus, Kurt Larsen. Med hjælp fra pastor emeritus Mogens Jensen satte han sig for at samle nogle af de historiske brikker og give det videre til YFC, hvor landslederen i årene 1980-1988 blev bedt om at samle og redigere stoffet til en bog. Den udkom i september 2021.


Hvis man læser på de protestantiske kirkers historie op igennem 1900-tallet, vil man få øje på tilblivelsen af en hel række ungdomsbevægelser, der alle havde det til fælles, at de ville nå tidens unge med evangeliet i en form der var aktuel og relevant. De opstod lige før og ikke mindst i tiden efter 2. verdenskrig, og det var primært i USA, det skete:

Navigatørerne var allerede begyndt i 30’erne, Youth For Christ så dagens lys i 1944, Campus Crusade i 1951, Youth With a Mission i 1960 og Operation Mobilisation, 1961.


Disse organisationer blev på mange måder kirkens forlængede arm overfor en generation, der lige så stille, men massivt, var på vej væk fra den traditionelle kirke og dens måde at være kirke på.


Danmark

I Danmark blev det arkitekten, Thorvald Bryld, der i 1948 med en tværkirkelig bestyrelse lagde grunden til Youth for Christ under det danske navn, Ungdom for Kristus.

I 1957 holdt YFC International sin verdenskongres i København med repræsentanter fra hele 27 nationer. I ugerne efter kongressen blev mere end 30 danske byer i provinsen besøgt af udenlandske teams, der holdt møder og evangeliske fremstød.

Det var ved begivenheden i København, at de syngende Palermo brødre kørte op gennem Strøget i en stor Mercedes, den ene sad på køleren med sin harmonika, mens den anden stod med sin guitar i bilens soltag.


Fra 1961 og til allersidst i 60’erne hed den dynamiske og utrættelige leder Mogens Larsen, godt hjulpet og flankeret af sin lige så målbevidste hustru, Jytte. Det vedvarende arbejde var kampagner rundt omkring i landet og månedlige stævner i Københavns Mercur teater.

Iøjnefaldende begivenheder fra denne tid var de store kampagner i Tivolis koncertsal og i Odd Fellow Palæet. Højdespringeren var naturligvis Billy Grahams besøg i Forum i 1965.


Hippiernes tid

I 1970 deltog Mogens Larsen på en YFC Europa kongres. Her lykkedes det ham med en helt særlig pondus at tale Danmarks sag med bøn om at YFC Europa ville kigge på mulighederne for at puste nyt liv i arbejdet.


Den Europæiske leder George Brucks hørte kaldet, besøgte vores land og etablerede kontakt til sognepræsterne, Hakon Boysen i Silkeborg og Richard Møller Petersen i Vejle. Sidstnævnte kom til at blive brobyggeren mellem Holland og Danmark og fra midten af 70’erne kunne YFC-hippierne fra Holland ses i gadebilledet først i Vejle og siden i en række andre byer.


Kaffebarerne

Det blev afgørende for genetableringen af YFC i Danmark, at den første model hed tværkirkelige kaffebarer. Inspirationen kom med stor styrke fra Holland, der i 1980 havde hele 120 kaffebarer kørende overalt i landet.

Det var tiden hvor nogle få madrasser på gulvet og nogle tomme flasker med dryppende stearinlys var nok til at få den glade og givende dialog til at fungere.

Oven i dette blev YFC’s påskefestival, OPSTAND, en succes, ingen havde drømt om, og som varede i 20 år. Endelig kom YFC’s skolearbejde til at sætte bevægelsen på landkortet på hundredvis af skoler, gymnasier og i kirker.


Samarbejdet

Det er med YFC som med alle andre såkaldte parakirkelige organisationer, at der hele tiden er en dialog mellem den brede og vidtfavnende etablerede kirke og den smalle og skarpe organisation, der blot forsøger at indfri nogle få mål. YFC ville nå unge på unges præmisser og gjorde en dyd ud af ikke at ville være kirkedannede. Det skulle vise sig at være mere vanskeligt end som så.


YFC Danmark skylder både utallige kirker i Danmark, folkeskoler, kommunale skoler, aftenskoler ungdomsklubber, osv. stor, stor tak. Samarbejdet i begyndelsen af 80’erne med Ungdom med Opgave, Campus Crusade, Evangelisk Børnemission (nu Børn og Tro), Qou Vadis - ikke mindst omkring Roskildefestivalen, med Hans Werner Morrell som leder - var uvurderligt. At synge på Orange Scene en søndag formiddag i 1980 med et kristent band, Oasis, var en fjer i hatten for den lille græsrodsorganisation.


Når rammen bliver for snæver

De sidste af de syv kaffebarer, som YFC etablerede var i Aarhus midtby og i Åbyhøj. Det blev kaffebaren i midtbyen, Thunøgade, der efter en årrække sprang ud af YFC’s erklærede mål om ikke at være kirkedannende. De måtte vedkende sig at efterhånden som fællesskabet udviklede sig med etablerede børnefamilier, blev det nødvendigt med et menighedsfællesskab, der havde samme grundtone som det sted, hvor mange unge var kommet til tro og havde fundet sig til rette.

Det blev begyndelsen til Århus Valgmenighed og senere også det, der i dag hedder Silkeborg Oasekirke. Herfra er der gået rigtig meget inspiration ud til mange flere steder i landet, som har gjort ikke mindst Århus til sit forbillede.


YFC i dag

Efter adskillige op- og nedture, ikke mindst hvad angår økonomien, har YFC fundet sig en arbejdsmodel, der til fulde indfrier de betingelser, der udløser et fast bidrag fra Tips- og Lottomidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd.

YFC’s lokalarbejde er udviklet og med det som grundstamme er der blevet overskud til mange andre særlige initiativer. Her er et udsnit af det, der i dag giver arbejde til YFC’s ti medarbejdere:

  • Lokalgrupper 12 lokalgrupper, der er fordelt i alle regioner. Grupperne bæres af lokale ildsjæle med vision for unge.

  • Rock Solid 24 Rock Solid grupper, hvor 11-14-årige har det sjovt med hinanden og får en enkel forkyndelse.

  • Wave Programmer, der henvender sig til unge i gymnasiealderen i Aarhus og Odense med events, fællesskab og forkyndelse.

  • Sonar Music En relancering af YFC’s musikarbejde, hvor der både produceres ny musik og holdes koncerter på skoler og for konfirmander. Desuden er den første musikklub med træning af unge musikere stiftet i Aarhus, og der er planer om flere musikklubber.

  • Skaberværk Et netværk og en træningsplatform for unge skabere, som gennem projekter og virksomheder ønsker at nå andre unge med evangeliet.

  • Laundry En digital platform, som udgiver og formidler kristne ressourcer i et sprog, som alle unge i Danmark kan forholde sig til.

  • Værftet i Nexø YFC’s største lokalgruppe som er et skater- og legeland med ca. 25.000 besøgende årligt.

  • Superkonfirmand En afdeling, der leverer workshops og koncerter til konfirmandhold primært i folkekirken.

64 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page