top of page

Hvem er skolekreds for Efterskolen Lindenborg?Menighederne i EFD er skolekreds for Efterskolen Lindenborg

Efterskolen har kigget sine vedtægter igennem for at sikre, at de er fuldt opdateret i forhold til den faktiske virkelighed


En del af denne virkelighed er, at skolens bagland har skiftet navn til Evangelisk Frikirke Danmark. Det skal naturligvis fremgå af skolen vedtægter. Og når vi nu var i gang, tog vi også fat på andre områder, der trængte til en opstramning. Det handlede bl.a. om at finde en god formulering angående repræsentantskabsmøderne og derudover, hvad der er repræsentantskabets opgave og kompetence.


Skolekreds

Vi har i alle år opereret med begrebet repræsentantskab, når det gælder relationen mellem menigheder og skole. Men når man tænker dette begreb efter, er det jo forskellige mennesker, der år for år sendes til skolens repræsentantskabsmøde og de udgør derfor ikke som sådan et fast repræsentantskab. Skolens faste bagvæg er EFD’s menigheder, der år for år sender de personer, der kommer til at udgøre repræsentantskabet. Vi har derfor nyformuleret vores vedtægter på dette punkt og giver menighederne titlen, skolekreds. Det er kommet til at se sådan ud:


§ 2. Skolekreds og repræsentantskab

Stk. 1. Efterskolen Lindenborgs skolekreds udgøres af de menigheder, der er tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark.

Stk. 2. Til det årlige repræsentantskabsmøde sender menighederne deres delegerede efter følgende retningslinjer:

  • Menigheder med 25 medlemmer og derunder har ret til at sende 1 delegeret.

  • Menigheder med over 25 medlemmer har ret til at sende 2 delegerede.

  • Menigheder med over 50 medlemmer har ret til at sende 3 delegerede.

  • Menigheder med over 100 medlemmer har ret til at sende 4 delegerede.

Derefter sendes 1 delegeret for hver påbegyndt 100 medlemmer. De delegerede udgør sammen med skolens bestyrelse det givne års repræsentantskab ved repræsentantskabsmødet.


Stk. 3. Repræsentantskabet har til opgave at:

Vælge bestyrelsesmedlemmer ... foretage vedtægts- og formålsændringer … og træffe beslutning om skolens nedlæggelse.


Tidligere formuleringer, der gav repræsentantskabet en myndighed, der ikke svarer til loven for efterskoler, er justeret – hvilket betyder, at det alene er skolens bestyrelse, der er den direkte ansvarlige instans overfor myndighederne.


Ansvar

Da Evangelisk Frikirke Danmark har to udpegede medlemmer af bestyrelsen på skolen, er denne udpegning i allerhøjeste grad vigtig for, at skolekreds og skole fastholder og gerne udvikler det gode parløb.

126 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page