top of page

Hvis vi talte mere sammen

... ville vi også drømme mere sammen


Det er så tydeligt, at vi hver især har en længsel efter mere af Guds Rige i vores fællesskaber og i Evangelisk Frikirke DK og at det er dét, der binder os sammen.


Det siger Ruth Cilwik fra Landsledelsen med henvisning til de mere end 100 drømmekort, som blev udfyldt på sommerstævnet 2022 – og til lederdagen i Aarhus i januar.

Vi mangler bare at tale mere med hinanden om dét, vi siger, vi er så begejstrede for, siger Ruth.

Vital

En fornyet samtale i menigheden om mål og midler samler og inspirerer. Det blev tydeligt i de menigheder, der gjorde brug af VITAL inspirationen.

Drømme og visioner bliver bekræftet, endda født, når man taler sammen, energien og lysten bliver vakt – og pludselig sker der noget, vi selv er forbavset over. Din Frikirke i Haderslev er et godt eksempel.

At se hinanden i øjnene

Der er to vigtige processer i en menighed. Den ene er, at kunne fokusere på en opgave, der ligger fremme i horisonten og enes om at gå efter den. Den anden er at give sig tid til at se hinanden i øjnene, give sig tid til at lytte og finde ud af, at vi ofte inderst inde drømmer om det samme. Den sidstnævnte proces kommer først.

Den vigtige samtale

Samtalen har brug for at blive sat i gang og understøttet. Det er ikke gjort med fire menighedsmøder om året med en stram dagsorden. Når vores fællesskaber giver plads til at sætte ord på det, der binder os sammen – det, der gør, at vi føler os forbundet med hinanden – øges vores tilhørsforhold også.

Enhed og mangfoldighed

De mange drømmekort, der blev udfyldt på Sommerstævnet i 2022 havde en iøjnefaldende stor grad af samstemmighed og fælles ønske om at være et kirkefællesskab, der vokser i tro og med plads til at være dem, vi er.

Mange kort beskrev drømmen om Ev. Frikirke DK som et fællesskab fokuseret på Jesus, der i følgeskab med ham og i følgeskab med hinanden vokser i kærlighed og åndelig modenhed.

Hvordan

På lederdagen i Aarhus fik vi præsenteret en særdeles god model på at få sat samtalen i gang. To og to – og med en indlagt rotation – blev vi udfordret til at tale om vores drømme, om vigtigheden af dem, og om vi har været med til at virkeliggøre andres drøm.

Påstanden

Efter en sjov øvelse med at stille sig i en række, hvor man med sin placering skulle markere, hvor vigtig man anser det for at kunne drømme, blev vi præsenteret for dagens påstand: Det er de drømme, vi har i Ev. Frikirke DK, der er sammenhængskraften for fællesskabet.


Vigtige spørgsmål

Lederdag i Aarhus havde nogle vigtige spørgsmål, der kan omskrives og bruges i den lokale menighed

  1. Hvorfor findes Evangelisk Frikirke Danmark?

  2. Hvad skal der til for at vi sammen kan drømme for EFD’s fremtid?

  3. Er det vores struktur eller er det fællesskabet eller er det den kærlighed, vi har til hinanden, der gør drømme til virkelighed?

  4. Kan en fælles drøm leve i den struktur og det fællesskab og den kærlighed vi har?

  5. Hvad skal der til for at en fælles drøm bliver til virkelighed?


9 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page