top of page

Vidste du, at det er det vi siger, vi skal?


På forbundsrådsmødet i november besluttede vi at give Magasinets læsere et indtryk af noget af det, vi arbejdede med på mødet.


Workshop om formål

Forbundsrådsmøderne har det meste af 2020 været præget af Covid-19 pandemien med online møder og pressede dagsordener. Derfor var det rigtig fedt, at vi i november måned samledes fysisk i det nyvalgte råd og kunne afsætte hele lørdag formiddag af til en workshop omkring Missionsforbundets formål.

Vi startede med at snakke om Guds ord over morgenkaffen, og om hvordan Gud giver formål. Det ledte til en bøn om visdom ind i processen om netop dette. Herefter gik vi i gang med workshoppen. Modellen for workshoppen hedder Frame Storming. Denne model handler om at identificere de spørgsmål, vi gerne vil kunne svare på. At blive klogere på det vi er i tvivl om.


Hvad vi gerne vil og skal

De spørgsmål, vi gerne vil være bedre til at besvare, handler om, hvad vi vil og skal med Missionsforbundets arbejde. Vi tog derfor udgangspunkt i Det Danske Missionsforbunds (DDM) formålsbeskrivelse og omformulerede denne til et spørgsmål:

”Hvordan virkeliggør vi som DDM Missionsbefalingen, og hvordan virker vi for den kristne enhed?"

Vidste du, at det er det, vi siger, vi skal i Missionsforbundet? Hvad betyder det for dig og din kirke, og den måde I lever og vokser på? Hvordan leves Missionsbefalingen ud i en lokal kirke i 2021? Hvad menes der med den kristne enhed?


Hvad gør I i menigheden?

Mange af disse spørgsmål var oppe at vende, og vi er endnu ikke færdige. Vi fandt ud af, at vi i forbundsrådet har mange implicitte forståelser af disse to bud, men ikke én fælles. Hvis vi spørger jer i menighederne, har I garanteret andre. Så inden jeg går videre, er mit spørgsmål til jer: Hvad gør du og din menighed for at virkeliggøre Missionsbefalingen og den kristne enhed?


Vigtige områder

Workshoppen ledte os til en kortlægning af de elementer, der udgør vores kirke-samfund (I hvert fald nogle af dem). Vi kortlagde følgende elementer: Teologi og Forkyndelse, Børn og Unge, Prioriteringsprocesser, Økonomi, Kultur, Brobygning, Træning og Discipelskab samt Evangelisation og Mission.

Denne kortlægning vil vi så bringe ind i tilrettelæggelsen af det fremtidige arbejde, først for Landsledelsen, som forbundsrådet hedder fra 1. januar, og forhåbentligt efterfølgende for menighederne.

Vi vil bruge det til at fokusere prioriteringer, til- og fravalg, økonomi, vision og strategi for DDM.


Agenda for fremtiden

Når det kommer til kirkesamfundets arbejde, har vi i Landsledelsen en ambition om at hjælpe DDM ind i en fremtid, hvor vi er aktuelle; i navn, betegnelser, platforme, medier, udtryk, indhold og andet. For budskabet om Jesus, og alle de gode historier, som vi hver især oplever er altid relevante, men i dag mere end nogensinde, kræver det, at vi er aktuelle. Vi er gået i gang med et nyt stykke arbejde i Landsledelsen, og er meget spændte på rejsen. Vi håber, I har nogle inputs til, hvordan vi som DDM kan virkeliggøre Missionsbefalingen og virke for den kristne enhed på en aktuel måde. Vi har absolut ikke det fulde svar, men vi vil hen ad vejen komme med vores bud på det.

68 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page